Statistiska centralbyrån, SCB

Höstsådda arealer 2010 Höstvetearealen kvar på en hög nivå – höstrapsarealen minskade

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 10:43 CET

Höstvete är den gröda som det sås mest av på hösten. Den här hösten såddes 356 700 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra året. Odlingen av höstraps har ökat flera år i rad, men i år kom det mycket regn under sensommaren när marken skulle förberedas för sådden av höstraps. Arealen stannade vid 64 500 hektar, en minskning med 14 procent jämfört med förra året.

På en hel del håll i landet kom det stora regnmängder i augusti och september när det var dags för höstsådd. Det medförde svårigheter när marken skulle bearbetas och en del av den planerade sådden blev därför inte av. Den informationen har lantbrukare lämnat till SCB i samband med att uppgifter om höstsådda arealer rapporterats in. Det är framförallt i de stora odlingslänen Östergötlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län som arealerna har minskat. Årets totala höstsådd av spannmål och oljeväxter blev 485 600 hektar. Det är 6 procent mindre än förra året men i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren.

Rågarealen minskade något

Årets höstrågareal uppgår till 23 600 hektar, vilket är 15 procent mindre än förra hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en minskning med 14 procent.

Höstkornarealen minskade också

Den höstsådda kornarealen uppgår till 13 200 hektar. Odlingen av höstkorn har under de senaste åren visat en uppåtgående trend, men i år minskade arealen 6 300 hektar eller 32 procent.

Rågvetearealen minskade mest

Rågvetearealen uppgår till 26 900 hektar, vilket motsvarar en minskning med 13 500 hektar eller 33 procent jämfört med förra året. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en halvering av odlingsarealen.

Höstsådda arealer av spannmål 2001-2010
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304171.aspx

Höstsådda arealer av oljeväxter 2001-2010

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304171.aspx

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län och produktionsområden publiceras i Statistiska meddelanden JO18SM1001 som finns på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik. Uppgifterna baseras på en undersökning där nästan 4 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på Jordbruksverkets och SCB:s webbplatser.

Statistikansvarig myndighet
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Förfrågningar
Ann-Marie Karlsson
Tfn 036-15 59 33 begin_of_the_skype_highlighting 036-15 59 33 end_of_the_skype_highlighting
E-post ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent
SCB, Lantbruksstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 88

Förfrågningar
Gerda Ländell
Tfn 019-17 68 07
E-post gerda.landell@scb.se

Olle Funcke

Tfn 019-17 60 51
E-post olle.funcke@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.