Statistiska centralbyrån, SCB

Höstsådda arealer 2011: Regn ledde till halverad höstsådd Västsverige spannmålsareal i

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 09:55 CET

Totalt i landet såddes 288 100 hektar höstvete den här hösten. Det är 19 procent mindre än förra hösten. I Hallands och Västra Götalands län har knappt hälften av den normala sådden av höstvete kunnat genomföras och i Värmlands län såddes bara en fjärdedel av den höstveteareal som såddes förra året.

Framförallt i sydvästra Sverige kom det stora regnmängder i augusti och september då det var dags att förbereda marken för höstsådd. Det medförde problem med bärigheten när jorden skulle bearbetas och en betydande del av den planerade sådden blev därför inte av. Årets totala höstsådd av spannmål och oljeväxter blev 403 900 hektar. Det är 17 procent mindre än förra året och 18 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren.

Rågarealen halverades i Västra Götalands län

Sådden av höstråg uppgår till 22 600 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en minskning med 17 procent. I Västra Götalands län såddes endast hälften av den rågareal som normalt odlas i länet.

Höstkornarealen minskade

Den höstsådda kornarealen uppgår till 8 500 hektar, vilket är 36 procent mindre än förra hösten.

Rågvetearealen minskade för tredje året i rad

Rågvetearealen uppgår till 21 700 hektar, vilket motsvarar en minskning med 19 procent jämfört med förra året. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en minskning med 53 procent av odlingsarealen. Det är nu tredje året i rad som rågvetearealen minskar. Jämfört med fjolåret minskade rågvetearealen med 65 procent i Hallands län och med 43 procent i Västra Götalands län.

Höstrapsen i nivå med förra höstens areal

Den här hösten har det såtts 62 000 hektar höstraps. Det är i stort sett i nivå med förra årets areal. I Skåne har arealen höstraps minskat, medan den har ökat i flertalet av de övriga länen.

 

Höstsådda arealer av spannmål 2002-2011

Hektar

Höstsådda arealer av oljeväxter 2002-2011

Hektar

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna baseras på en undersökning där nästan 4 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län och produktionsområden publiceras i Statistiska meddelanden JO18SM1101 och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Producent

SCB, Lantbruksstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 88

Förfrågningar

Gerda Ländell
Tfn 019-17 68 07
E-post gerda.landell@scb.se
Olle Funcke
Tfn 019-17 60 51
E-post olle.funcke@scb.se
Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson
Tfn 036-15 59 33
E-post ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se