Greenlane Biogas AB

Holländsk sockerproducent tar hjälp av Greenlane Biogas i Sverige för biogasinitiativ

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 15:34 CET

Stockholm, den 7 februari 2011 – Suiker Unie, ett holländskt företag som framställer, producerar och marknadsför socker och sockerprodukter, har sjösatt ett projekt för att producera 10 miljoner kubikmeter biogas varje år som ska injiceras i det holländska naturgasnätet. Biogas är en förnyelsebar och miljösmart energikälla och ett alternativ till fossila bränslen. Slutprodukten biometan kommer att användas för att till exempel värma upp hus , producera el och kan också användas som miljövänligt fordonsbränsle, så kallad grön fordonsgas*. För att uppgradera biogasen har Suiker Unie beställt två uppgraderings enheter från Greenlane Biogas i Sverige, en global leverantör av vattenbaserad uppgraderingsteknik. Enheterna är tänkt att tas i drift i juli respektive november i år.

* Fordonsgas är det första Svanenmärkta bilbränslet

Biogasprojektet är en del av Suiker Unies Corporate Social Responsibility program och omfattar en helt ny uppsättning anläggningar som installeras vid en av företagets produktionsanläggningar. Anläggningarna inkluderar rötningskammare, där biogasen framställs av restprodukter från sockerproduktionen samt uppgraderingsenheter från Greenlane Biogas.

-          Vi valde Greenlane Biogas då de är en etablerad leverantör med framgångsrika installationer av uppgraderingsenheter i hela Europa och världen. För det här projektet var deras vattenskrubbningsteknik den bästa lösningen, kommenterar Teun van der Weg, projektansvarig på Suiker Unie.

Produktserien Greenlane som består av sex olika enheter har utvecklats för att kunna möta samhällets differentierade behov, till exempel Manuka som är speciellt utformad för mindre kommuner och jordbruk. Suiker Unie har beställt en Matsai och en Totara, produktseriens största enheter som kan uppgradera upp till 1250 respektive 2200 kubikmeter biogas per timme. De levereras som standardiserade enheter vilket gör att det går snabbare att installera enheterna och dessutom förenklas det löpande underhållet. Uppgraderingsprocessen i Greenlane Biogas anläggningar är marknadens mest energisnåla och miljösmarta enheter där endast vatten används.

Kontakt:

Carina Wimert

Marknadschef, Greenlane Biogas, Sverige

Telefon: 070-092 99 97

E-post: carina.wimert@greenlanebiogas.com

Nicholas Rundbom

AxiCom Global Technology PR

Telefon: + 46-70-266 55 38

E-post: nicholas.rundbom@axicom.se

Om Greenlane Biogas AB

Greenlane Biogas AB är världsledande på att utveckla och leverera produktlösningar för att omvandla biogas till grön fordonsgas, ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel och det första Svanenmärkta bilbränslet.  Företaget har lett utvecklingen på området sedan början av 90-talet. Synergierna från moderkoncernen Flotech med specialisterfarenhet från gas- och kompressorindustrin är en stor styrka, då val av kompressorteknik i uppgraderingen är nyckeln till effektivitet. Vi växer både organiskt och genom samarbeten med utvalda partners och licenstagare världen över och vi är verksamma på ett stort antal marknader från Europa och Nordamerika till Asien och Oceanien. Vårt Sverigekontor ansvarar även för Europa. Tekniken används bland annat vid Europas största anläggning för biogasuppgradering i Güstrow i Tyskland. Anläggningens produktion av fordonsgas ersätter 40 miljoner liter bensin varje år vilket motsvarar ett års bränsleförbrukning för ca 34 000  nyare personbilar*.

Greenlane möjliggör skiftet från icke-förnybara energikällor som fossila bränslen som olja, bensin och naturgas med en negativ inverkan på miljön. Genom att erbjuda en standardiserad och fabriksbyggd produktserie medför det både en lägre investering och effektivare konsultkostnader. Det blir ekonomiskt möjligt för kommuner och jordbruk att investera i biogasuppgradering som bidrar till en kostnadseffektiv och klimatneutral gasproduktion och ger trygg energiförsörjning. Det gör det möjligt för kommuner att nå sina miljömål om ekologisk hållbar utveckling i samhället.

*Källa: Biogasportalen. Baserat på en genomsnittlig körsträcka för nyare personbil på 1500 mil per år och en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 l/mil.