Sectra AB

Holländska sjukhus effektiviserar verksamheten med IT-system från Sectra

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 08:46 CEST

Två holländska sjukhus, Albert Schweitzer Hospital and Catharina Hospital, har beställt radiologiska IT-lösningar från IT- och medicinteknikföretaget Sectra. Avtalen löper på 10 år.

De flesta patienter genomgår en röntgenundersökning som ett led i diagnos och behandling av sin sjukdom eller skada. Med Sectras IT-system kan röntgenavdelningen hantera och kommunicera bilder och information snabbt och effektivt med personal på andra vårdenheter, vilket har stor betydelse för kvaliteten på den vård som ges till patienterna.

I beställningarna ingår uppgradering av sjukhusens befintliga system för hantering av digitala röntgenbilder (PACS) och service och support. Sjukhusen kommer även att implementera Sectras system för för effektiv hantering av patientinformation, remisser och svar (RIS).

– Fler och fler sjukhus i Nederländerna väljer Sectra som leverantör av IT-lösningar och vår växande kundbas omfattar nu 18 sjukhus. Liksom Albert Schweitzer och Catharina Hospital väljer många av våra kunder att utöka användningen av Sectras IT-system att även hantera patientinformation (RIS), säger Marie Ekström, chef för Sectras verksamhet inom radiologisk IT.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 23 52 27
Marie Ekström, Vice VD, och chef för Sectras affärslinje Radiology IT, 0708 23 56 10
Pressrum: http://www.sectra.com/medical/press
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 400 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 70 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com