Holmen AB

Holmen får rätt i överklagat skattemål

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 15:05 CEST

Länsrätten har i dom bifallit Holmens dotterbolag MoDo Capitals överklagande avseende 1997 års taxering och undanröjt skattemyndighetens beslut från december 2002.

Skattemyndigheten beslöt 2002 att eftertaxera bolaget med ett belopp för skatter och avgifter på sammanlagt 538 Mkr. Holmen överklagade beslutet 2003. Länsrättens dom ger bolaget rätt.

Holmen har inte reserverat för några skattekostnader avseende det aktuella målet. Länsrättens dom medför därför ingen resultateffekt.


För ytterligare information, kontakta ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.

Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,4 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är med cirka 90 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner kubikmeter. Holmen förbrukar årligen cirka 4,5 miljoner kubikmeter virke. Holmen Skogs resultat kommer i huvudsak från försäljning av virke som avverkats i egen skog. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige. Holmen förbrukar årligen cirka 4 200 GWh el. Holmen Krafts resultat kommer huvudsakligen från produktion av hel- och delägd vattenkraft.