Holmen AB

Holmen överklagar beslut om eftertaxering

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2003 00:00 CET

Holmen avser överklaga skattemyndighetens beslut om att eftertaxera dotterbolaget MoDo Capital AB. Det sammanlagda beloppet för skatter och avgifter uppgår till cirka 500 Mkr.

Bolaget delar inte skattemyndighetens syn i ärendet.

Bolaget anser att saken redan är slutgiltigt prövad och avgjord. Skattemyndigheten granskade ärendet redan 1998 och godkände då inte avdraget. Bolaget överklagade beslutet. Länsrätten gav bolaget rätt och medgav avdraget i dom den 22 maj 2001. Domen överklagades inte av skattemyndigheten och har därmed vunnit laga kraft. Bolaget anser att möjlighet till eftertaxering inte föreligger och delar inte heller i övrigt skattemyndighetens bedömning.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren. Tel. 08-666 21 00.