Holmen AB

Holmen överklagar beslut om höjd taxering

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 10:26 CET

Skattemyndigheten har beslutat att höja taxeringen för Holmen AB med
omkring 2 600 Mkr, vilket skulle motsvara en skattekostnad på drygt 700
Mkr. Beslutet baseras på bolagets kapitalnedsättning och utdelning från
koncernens franska verksamhet som redovisades i deklarationen för år 2001.

Bolaget anser att skattemyndighetens beslut saknar rättslig grund och avser
att överklaga beslutet till länsrätten.

Vid frågor, kontakta Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren,
tel. 08-666 21 00.