Holmen AB

Holmen Rapportdatum samt tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2004

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 11:11 CEST

Holmen
Rapportdatum samt tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2004

Holmens ekonomiska rapportering 2004 sker enligt följande:
3 februari Bokslutsrapport för 2003
29 april Delårsrapport, januari – mars
18 augusti Delårsrapport, januari – juni
28 oktober Delårsrapport, januari – september
Ordinarie bolagsstämma hålls den 30 mars.

Årsredovisning för 2003 distribueras i början av mars.