Holmen AB

Holmen säljer innehav i Norrköpings Hamn

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 10:08 CEST

Holmen har tecknat ett avtal om att sälja sitt aktieinnehav i Norrköpings Hamn och Stuveri AB till Norrköpings kommun. Försäljningen är villkorad av kommunfullmäktiges godkännande. Köpeskillingen för Holmens aktier uppgår till 109 mnkr och kommer att redovisas i tredje kvartalet.

_________________________________________________________

Frågor besvaras av VD och koncernchef Magnus Hall, tel 08/666 21 00.


I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 9 a kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 10 augusti 2007 kl. 10.00.