Holmen AB

Holmens bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2003 00:00 CET

Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen AB på onsdagen fastställdes utdelningen till 11 kronor per aktie.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Göran Lundin, Arne Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg omvaldes.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets aktier på börs. Bolagets innehav av egna aktier får inte överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamheter eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske över börs.

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid bolagsstämman återges på Holmens hemsida.