Home Properties

Home Properties ansöker om avnotering av dess aktier

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:50 CEST

Styrelsen för Home Properties har idag beslutat att till NASDAQ OMX Stockholm AB inge ansökan om avnotering av dess aktier. Sista dagen för handel i bolagets aktier kommer att fastställas av NASDAQ OMX Stockholm AB efter samråd med bolaget. Bakgrunden till beslutet är att Home Invest AB meddelat att man nu kontrollerar 96,01 procent av aktierna i bolaget och att Home Invest AB har påkallat tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen av återstående aktier.


Stockholm den 20 april 2009
Home Properties AB (publ)
För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Ekonomisk information från Home Properties under 2009 lämnas vid följande tillfällen:
Delårsrapport januari-mars Torsdagen den 23 april
Delårsrapport januari-juni Tisdagen den 14 juli
Delårsrapport januari-september Torsdagen den 22 oktober
Kort om Home Properties
Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 20 april 2009 består av totalt 24 fastigheter, varav 19 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 3 050. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid NASDAQ OMX Stockholm AB under beteckningen HOPR.