Home Properties

Home Properties avyttrar aktierna i Rica Hotels med en positiv effekt på eget kapital om 42 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 11:06 CET

Home Capital AS, som är ett helägt dotterbolag till Home Capital AB och som ska skiftas ut från Home Properties AB, har idag ingått avtal om försäljning av sin andel om 39,3 procent av aktierna i hotellbolaget Rica Hotels ASA till J E R Holding AS. Köpeskillingen uppgår till 60 NOK per aktie, motsvarande cirka 629 MSEK, vilket innebär en positiv effekt på eget kapital för Home Properties om cirka 42 MSEK. Home Capital AS förvärvade aktierna i Rica Hotels ASA den 7 juni 2006. Vidare har Home Capital AS förhandlat fram en rätt till tilläggsköpeskilling om aktierna säljs före den 1 december 2008 till ett pris överstigande 60 NOK per aktie.

”Vi har fört en dialog med Jan E. Rivelsrud om möjligheten att köpa hans aktier i bolaget. Han har då låtit oss förstå att han inte vill sälja sina aktier i Rica Hotels, men att han är intresserad av att köpa Home Capitals aktier i bolaget. Mot bakgrund av att Home Capital inte ser någon möjlighet att kunna utnyttja sin ägarställning i Rica Hotels ASA som ett led i omstruktureringen av den nordiska hotellmarknaden, har styrelserna i Home Capital AS och Home Properties AB beslutat att sälja sina aktier i Rica Hotels ASA till huvudägaren Jan E. Rivelsrud”, säger Petter A. Stordalen, VD i Home Capital AS.

Stockholm den 24 november 2006
Home Properties AB (publ)
För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Kort om Home Properties
Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 24 november 2006 består av totalt 21 fastigheter, varav 17 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt tre hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 2 500. Projektfastigheten, Centralposthuset i Göteborg, ska konverteras till ett högklasshotell. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid Stockholmsbörsen under beteckningen HOPR.