Formo Services AB

HomeMaid blir registrerat varumärke

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 08:43 CEST

HomeMaid Hemservice AB, ett helägt dotterbolag till Formo Services AB, verksamt inom den expanderande hemservicebranschen, har fått ett positivt beslut om att firmadominanten HomeMaid kommer att registreras som varumärke. Vid den första behandlingen av Patent- och Registreringsverket ( PRV) ansåg verket att varumärket saknade särskiljningsförmåga, dvs enbart var beskrivande för bolagets tjänster. Genom bolagets juridiska ombud, Nordic Law i Göteborg, nedlagda arbete och argumentation i frågan; att ordet HomeMaid var ett fantasi-ord, vanns framgång.

- För oss som ägare är det viktigt att kunna bygga upp ett långsiktigt företagsvärde genom våra dotterbolag. Genom att skydda samt inarbeta våra bolagsnamn ökar vi
bolagens marknadsvärde,
säger VD i Formo Services AB, Jan Ahlström.Formo Services AB ( publ. ) är ett rörelsedrivande bolag inom service- och innovationssektorn som sedan tidigare bland annat bedriver verksamhet via dotterbolagen TP Formtech AB, HomeMaid Hemservice AB samt ImproveIT Sweden AB. Från och med andra kvartalet 2004 ingår även Hedson Technologies AB som dotterbolag i koncernen. Hedson är verksamt inom industri-& miljöteknik.

Formo Services är noterat på Aktietorget och har drygt 3 000 aktieägare.