Landstinget Gävleborg

HomO: - Landstinget diskriminerar inte lesbiska par

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 13:41 CEST

Idag träffade Landstinget Gävleborg HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Resultatet av mötet var att landstinget inte diskriminerar lesbiska par.

- Någon diskriminering kan jag inte se. Den redovisning jag har fått visar att landstinget behandlar lesbiska par på samma sätt som heterosexuella par, säger HomO Christine Gilljam.

Från och med den 1 juli i år har lesbiska par rätt till assisterad befruktning, antingen genom insemination eller genom provrörsbefruktning. När frågan aktualiserades i somras reagerade HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. HomO ville veta hur Landstinget Gävleborg hanterar den nya lagen. Svaret är att Landstinget Gävleborg inte diskriminerar lesbiska par.

- Det känns bra att HomO har förstått av vi behandlar alla par lika, oavsett sexuell läggning, säger Aina Wigren, utredare på Landstinget Gävleborg.

Landstinget kommer att erbjuda alla par, oavsett sexuell läggning, hjälp med assisterad befruktning. Hur den hjälpen kommer att se ut är dock oklart. Kanske räcker det med ett mottagningsbesök istället för en utredning för att kunna erbjuda lesbiska par insemination. Misslyckas försöken till befruktning kan sedan en utredning och provrörsbefruktning bli aktuell.

- Det lesbiska par som har stått i kö till assisterad befruktning har nu fått hjälp och inlett sin behandling. Det visar att följer lagen vilket vi hela tiden har sagt att vi ska göra, säger Aina Wigren.

Lesbiska par kommer de att betala samma avgifter som heterosexuella par i behov av assisterad befruktning. I dagsläget är det vanliga patientavgifter som gäller, även om kostnaden för en insemination ligger runt 9 200 kronor per försök.

I Landstinget Gävleborg har hittills ett lesbiskt par begärt assisterad befruktning. Akademiska sjukhuset i Uppsala och Falu lasarett utför cirka 10 inseminationer och runt 135 provrörsbefruktningar varje år för Landstinget Gävleborgs räkning.

Mer information
Aina Wigren, utredare Landstinget Gävleborg, 026-15 57 64, 070-53 78 566
Christine Gilljam, ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning, 076-80 99 503

Se även
Landstinget Gävleborgs svar till HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
http://www.lg.se/upload/epi/ledkont/Pressansvarig/Svar%20till%20HomO.pdf
Bakgrund från regering och riksdag.
http://www.regeringen.se/sb/d/5072/a/39916
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3325&dok_id=GS01LU25

Johan Adolfsson, pressansvarig, 026-15 57 37, 0703-15 57 37