HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Homo- och bisexuella får starkare skydd i sjukvård och socialtjänst

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:35 CEST

Regeringen föreslår att diskriminering som har samband med sexuell läggning skall vara förbjuden inom det sociala området, dvs. socialtjänsten m.m., socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården. Förslaget genomförs genom att lagen om förbud mot diskriminering, som trädde i kraft den 1 juli 2003, utvidgas.

– Det är en mycket välkommen komplettering till det diskrimineringsförbud som redan idag finns i brottsbalken, säger HomO Hans Ytterberg. Nu får HomO vassare verktyg för att kunna kräva upprättelse för den som utsätts för kränkande behandling. Lyckas man inte uppnå en förlikning, kan HomO stämma i tingsrätten för att den diskriminerade ska få skadestånd.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005. De innebär att skyddet mot diskriminering på det aktuella området blir i stort sett detsamma för sexuell läggning som för etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I avvaktan på att frågan om insemination för lesbiska inom sjukvården ska avgöras, undantas tills vidare assisterad befruktning från diskrimineringsskyddet.


Ytterligare information:
George Svéd, kanslichef 08-55 60 95 02 eller 0708-588 238.