RFSL

Homonationalism, antirasistiska strategier och panelsamtal om sexualbrott med män som offer.

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 13:05 CEST

RFSL, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom anordnar ett stort antal seminarier, föreläsningar, workshops, med mera, under Stockholm Pride 30 juli-3 augusti. Idag, onsdag, kan du på Pride House, i Kulturhuset, bland annat gå på seminarium om homonationalism och antirasistiska strategier och lyssna på ett panelsamtal om sexualbrott med män som offer.


– Vi är glada över att kunna lyfta fram ämnen som det sällan talas så mycket om annars, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Fokus under onsdagen bland de programpunkter RFSL står bakom ligger bland annat på antirasism. Under rubriken ”Homonationalism – om antirasistiska allianser och strategier” diskuteras idag kl 15.00-15.45, hur hbtq-rörelsen kan säkerställa att den inte används i rasistiska syften.

– Vi vill fördjupa diskussionen om detta i Sverige och bland annat diskutera skillnader mellan den europeiska och amerikanska kontexten, förklarar Ulrika Westerlund.

RFSL:s Brottsofferjour håller under onsdagen ett panelsamtal, kl 15.00-15.45, med rubriken ”Vem tar ansvar för de våldtagna männen?” Programpunkten vill lyfta fram de osynliga sexualbrotten och ställer frågan varför det är så svårt att få vård och stöd om en som man utsatts för våldtäkt.

– Kompetensen att möta sexualbrottsutsatta män och transpersoner är idag under all kritik inom både vård och polis. Det finns exempel på hur våldtäktsutsatta män skickats runt mellan vårdenheter som inte tagit emot för akut undersökning och där det psykosociala stödet sedan helt uteblivit, säger Ulrika Westerlund.

Kontakt:

Förbundsordförande Ulrika Westerlund - 070-345 01 83
Tf pressekreterare Anna-Malin Blomqvist - 073-971 48 21

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se