Svenska kyrkan

Homosexuella i kyrkan – en lång process

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 16:59 CEST

Svenska kyrkan är för närvarande inne i en process av studier och samtal kring frågan om homosexuella i Svenska kyrkan, en process som ska få ta lång tid – dock med avstämningar i bland annat 2004 och 2005 års kyrkomöten.

Kyrkomötet 2004 kommer att diskutera frågan utifrån en skrivelse med ett arbetsmaterial som bilaga. Arbetsmaterialet innehåller bland annat ett diskussionsunderlag till kyrklig akt för ingående av partnerskap med civilrättslig giltighet.

Frågan om homosexuell gemenskap hör hemma i en större diskussion om kärlek, äktenskap och samlevnad. Svenska kyrkans teologiska kommitté arrangerar därför under hösten 2004 en hearing med ett 25-tal forskare och sakkunniga, under rubriken ”Kärlek, äktenskap, samlevnad”, i syfte att öka sin kunskap i ämnet. Teologiska kommittén avger sedan en första rapport till höstens Kyrkomöte.

Församlingar och stift har sedan tidigare fått i uppgift att samtala om dessa frågor utifrån materialet ”Homosexuella i kyrkan” som tagits fram på uppdrag av Kyrkomötet. Under hösten 2004/våren 2005 sammanställs och utvärderas dessa samtal.

Under den redovisning som görs år 2005 kommer Kyrkomötet sedan att besluta hur man ska gå vidare i processen och bearbetningen. Redan i dag kan präster hålla förbön för homosexuella som ingått partnerskap, men Svenska kyrkan kan utifrån nu gällande lagstiftning inte förrätta registrerat partnerskap. Regeringen har tillsatt en utredning om könsneutrala äktenskap, och om det blir en lagändring blir det en fråga för Svenska kyrkan att ta ställning till i ett senare skede.

Skrivelsen till Kyrkomötet 2004 samt arbetsmaterialet finns i sin helhet på:
http://www.svenskakyrkan.se/km-2004/skrivelser/index.shtml