Moderaterna

Homosexuella kan inte adoptera trots riksdagsbeslut

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 16:11 CEST

Riksdagsledamot (M)
Tomas Tobé
0706-68 31 00


Den 1 februari 2003 blev det lagligt för homosexuella par att ansöka om adoption. Men trots att det gått sex år har inte en enda adoption blivit verklighet. Riksdagsledamoten Tomas Tobé (M) kräver därför en utvärdering och diskussion om hur lagens ambition ska införlivas. Han anser att de nationella adoptionerna i praktiken måste öppnas upp för samkönade par, att adoptionsbyråerna omgående behöver knyta upp samarbeten för internationella adoptioner samt att fler barn borde adopteras istället för att fosterhemplaceras.

- Länge har diskussionen sopats under mattan i Sverige genom att det kallt konstaterats att det inte finns några givarländer som accepterar att barn skulle adopteras av svenska samkönade par. Sanningen är att det i praktiken finns mycket kvar att göra för att homosexuella par ska kunna adoptera, såväl i Sverige som internationellt.

Tobé menar att det både finns praktiska hinder och attityder som i det öppna och fördolda gör att samkönade par aldrig blir aktuella för adoption. Det sker varje år nationella adoptioner och Tobé anser att det vore det välkommet om åtminstone den möjligheten i realiteten öppnade upp sig för samkönade par.

- Om en nationell adoption ägde rum skulle det ge oss mer trovärdighet gentemot andra länder. Ingen av de svenska adoptionsbyråerna har idag kontakt med en organisation internationellt som accepterar homosexuella som adoptivföräldrar. Det är en signal för ett mer aktivt arbete för att knyta samarbeten och arbeta med attitydförändringar direkt gentemot andra länder och organisationer.

Tobé menar att allt fler länder har en positiv utveckling mot ökad tolerans i frågan vilket borde öppna för fler internationella adoptioner. Vidare anser han att den höga graden av fosterhemsplacering behöver ses över för att möjliggöra fler adoptioner.


- Vi behöver också se över den svenska benägenheten att hellre fosterhemsplacera barn som far illa istället för att möjliggöra för adoption i ökad utsträckning. Personligen ser jag gärna en förändring till att fler barn hamnar i livslånga och trygga relationer hos såväl heterosexuella som homosexuella par före skiftande familjehemsplaceringar.

Om detta skriver Tomas Tobé idag på Newsmill.

-----------------------------------------
Nya moderaterna


Carl Johan Swanson
Presschef
073- 682 80 00 (pressjour)