Luleå Näringsliv

Hon blir Vd för Kronan Exploatering AB i Luleå

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 15:30 CEST

Styrelsen för Kronan Exploatering AB har idag beslutat att utse Lena Segerlund till Verkställande direktör.

Lena Segerlund, 30, kommer närmast från en tjänst som Etableringschef vid Luleå Näringsliv AB. Hon har en brett nätverk i Luleås näringsliv och goda kontakter inom kommunens olika verksamheter. Ett flerårigt arbete med etableringsfrågor på nationell och internationell nivå har gett värdefulla erfarenheter av att sälja Luleåregionen och dess unika fördelar. Hon har med framgång drivit processer för framtagande av detaljplaner och tillstånd för såväl större som mindre etableringar. 

Lena brinner för utvecklingsfrågor och kännetecknas av ett starkt engagemang och en förmåga att bygga goda relationer samt samverka med olika aktörer. Lena är utbildad vid Luleå tekniska universitet inom företagsekonomi med fokus på organisation och ledarskap.