Synskadades Riksförbund SRF

Hopp eller oro för synskadade med sjukersättning?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 14:26 CET

Nu aviserar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson en allmän omprövning av alla sjukersättningar för dem som inte fyllt 60 år. Det ligger väl i linje med det pressmeddelande Husmark Pehrsson gick ut med den 9 november, med anledning av Anna Hedborgs socialförsäkringsutredning. I pressmeddelandet sägs: "det är viktigt att en framtida socialförsäkring garanterar rätt ersättning till rätt person".
- Vad som är rätt ersättning och rätt person ska nu tydligen prövas, säger SRF:s förbundsordförande Tiina Nummi-Södergren i en kommentar.
Socialförsäkringen måste sätta fokus på arbetsförmåga framför arbetsoförmåga, säger Cristina Husmark Pehrsson vidare i pressmeddelandet.

- Det instämmer jag gärna i, säger Tiina Nummi-Södergren. 73% av SRF:s medlemmar i yrkesverksam ålder har heltids eller deltids aktivitets- eller sjukersättning. Flera mot sin vilja, fortsätter Tiina Nummi-Södergren. Men jag känner stor oro över hur denna omprövning ska gå till och vad det egentliga syftet är. Regeringen måste vara medveten om att ett sådant här budskap skapar stor oro hos många människor. Deras ekonomiska trygghet, fast den ofta är mycket låg, kan sättas på spel.

- Varför presenterar inte regeringen samtidigt ett åtgärdspaket, som beskriver hur processen ska gå till, vilka särskilda rehabiliteringsinsatser som t.ex. synskadade kan garanteras, vilka åtgärder som kommer att vidtas för att skapa praktik- och arbetstillfällen för dem som eventuellt mister sin ersättning. Attityder hos arbetsgivare och fackliga företrädare, en arbetsmarknadspolitik och arbetsinriktad rehabilitering som politikerna inte tar på allvar leder till den verklighet synskadade har idag - knappt 50% har ett arbete, 8% av kvinnorna och 18% av männen har idag heltidsarbete.

Ökande krav på flexibilitet och allt mer slimmade arbetsplatser ställer stora krav på arbetskraften. Här till kommer en "handikapprelaterad" stress, som baseras på synskadans påverkan i vårt vardagsliv. Många av våra medlemmar vittnar om att energin inte riktigt räcker till. Det syns i flera gjorda studier, där ohälsotalen bland synskadade är höga. Det handlar inte enbart om sjukdom, utan i hög grad om ett otillgängligt samhälle med allt snävare resurstillgång.

Låt inte besparingsivern, nitiska handläggare och "nu ska det jobbas-politiken" få bli så extrem att humanismen och enskilda människors livsvillkor helt tappas bort.

- SRF har under flera år presenterat lösningar för att skapa större sysselsättningsmöjligheter för synskadade. Genomför dem först, så löser sig nog resten automatiskt, slutar Tiina Nummi-Södergren.

SRFs förslag finns på http://www.srfriks.org/Arbetsmarknad/flersynskadade.htm,
http://www.srfriks.org/Arbetsmarknad/flersynskadade2.htm,
http://www.srfriks.org/Senastenytt/regeringsf%F6rklaring.htm


För mer information:
Tiina Nummi-Södergren, förbundsordförande Tel. 08- 08-39 91 11
E-post: tiina.nummi-sodergren@srfriks.org

Urban Fernquist, verksamhetsledare
Tel. 08-39 91 53
E-post: urban.fernquist@srfriks.org