Den Goda Jorden ideell förening

Hopp för jorden

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 08:10 CET

Den Goda Jorden ideell förening har tagit fram en stridsskrift för åkermark med namnet "Hopp för jorden". Du kanske inte tycker att några leriga åkerlappar är mycket att ta strid för och bråka om. Men vi anser att åkermarken är den grund som civilisationen vilar på. Mellan åkern och ett välfyllt kylskåp är kopplingen kristallklar. Utan åker – ingen mat. Av det skälet är åkermark värd att vara rädd om.

Åkermarken är hotad. Mest akut är hoten från asfalt och betong. Men utvecklingen går att vända. Ett rejält skutt uppåt för att skydda åkern vore att klassa den som riksintresse med lagligt skydd. Då finns det hopp för jorden!

Innehåll:

  • Åkermark – tillverkningen har upphört
  • Slagsmål om jorden
  • God jord försvinner och ersätts av dålig
  • Världen är oljedopad
  • Import – en riskabel lösning
  • Åkermark är rättslös

Projektet har genomförts med stöd av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. Föreningen har satsat lika stor andel eget kapital i produktionen. I Den Goda Jorden har Olof Bågenholm och Bengt Svensson varit ansvariga för att ta fram textmaterial. Detta har bearbetats, kompletterats och redigerats av Jens Blomqvist, Agraria Ord & Jord. Layouten har gjorts av Hans Jonsson.

Önskar du ett exemplar av broschyren så skicka adressuppgifter till info@dengodajorden.se

Du kan även ladda ned den som en pdf.

Den Goda Jorden ideell förening bildades 2005 på initiativ av Anders Stenström, tidigare mjölnare på Berte Qvarn. Vi förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion. Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid. Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.