Schering Nordiska Aktiebolag

Hopp till alla som löper hög risk att utveckla MS

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 09:53 CEST

Nya data från BENEFIT-studien visar att risken att utveckla fastställd MS minskar med 50 procent

Resultaten av BENEFIT*-studien visar att behandling med Betaferon® 250µg minskar risken att utveckla kliniskt fastställd MS (CDMS) med 50 procent jämfört med placebo.1,2 Resultaten presenterades igår den 30 september vid kongressen ECTRIMS** i Thessaloniki, Grekland.

”Resultaten visar vikten av att behandla patienter tidigt för att snabbt och enkelt förhindra att sjukdomen utvecklas till definitiv multipel skleros. BENEFIT-studien med Betaferon är den första studien, där patienter som drabbats av en första klinisk attack av MS, behandlas med högdos, högfrekvent interferon-beta. Vi ser fram emot att lämna in data till myndigheterna för att inkludera tidig behandling i Betaferon-indikationen” , sa Dr Joachim-Friedrich Kapp, chef för Specialized Therapeutics hos Schering AG, Tyskland. ”
______________________________

* Betaferon®/Betaseron® in Newly Emerging MS For Initial Treatment
** 21st Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis/10th Annual Meeting of the Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Thessaloniki, Grekland.
Betaferon® (interferon beta -1b), se FASS.se för vidare information

Referenser
1. L Kappos. Betaferon® in Newly Emerging Multiple Sclerosis for Initial Treatment (BENEFIT): clinical results. Presenterade vid ECTRIMS/ACTRIMS 2005.
2. 50 procents riskreduktion baserat på justering för en standarduppsättning med olika variabler från utgångsläget (riskreduktionen utan justering/i förväg planerad analys var 47 procent)

Schering Nordiska AB
1 oktober 2005

Mer information: www.ms-portalen.se (MS-nyheter\ Pressextra)
För kontakt med svensk läkare från forskningsgruppen, kontakta
Informationschef Lisa Emilsson: 08-728 42 49; 0706-35 72 20; lisa.emilsson@schering.de

Schering AS er et datterselskab til Schering AG – en forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed. Dets aktiviteter er fokuserede på fire forretningsområder: Gynecology & Andrology, Oncology, Diagnostic Imaging såvel som Specialized Therapeutics til invaliderende sygdomme. Som en global virksomhed med innovative produkter er det Scherings mål at være markedsledende på de nævnte markeder på globalt plan. Sammen med et globalt netværk af eksterne partnere står virksomhedens allokerede forskningsressourcer som garant for fortløbende udvikling af nye lovende produkter. Gennem forskning er det Scherings mål at bidrage til fortløbende fremskridt på det medicinske område og dermed til øget livskvalitet for mennesker: Making Medicine Work