Stockholms Läns Landsting

Hoppas klappen känns bra Ingela! (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 14:57 CEST

Med anledning av Ingela Nylund Watz framträdande i eftermiddag:
– Hoppas klappen känns bra Ingela!


I eftermiddag kommer finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz att få en klapp på huvudet av statsminister Göran Persson. Enligt uppgifter från TT ska Göran Persson besöka Karolinska Sjukhusets geriatrik tillsammans med finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz.
Två flugor ska slås med samma smäll: För det första vill Persson med besöket visa att socialdemokrater faktiskt är intresserade av äldres sjukvård, trots att inte gjort ett skvatt på många år. Och för det andra vill Persson passa på att klappa Ingela Nylund Watz på huvudet för att hon höjt landstingsskatten i Stockholm till landets högsta och skurit ner så duktigt att till och med de ansvariga chefsläkarna börjar säga upp sig frivilligt.

Folkpartiets oppositionslandstingsråd, Birgitta Rydberg konstaterar att Perssons klapp känns mer som en örfil på de patienter som fått vänta i onödan i Nylund Watz vårdköer och på den sjukvårdspersonal som fått göra det verkliga jobbet.

- Det är också anmärkningsvärt att landstingets högsta ansvariga politiker inte avser att delta i hela landstingsfullmäktiges debatt idag bara för att partiledare Persson kallar på uppmärksamhet för ett politiskt utspelsjippo. Att Persson inte gillar Stockholm vet vi sedan gammalt. Det är bara synd att landstingets främste företrädare lånar sig till detta.

- När skrytvalsen går igång i eftermiddag är det viktigt att komma ihåg några saker. Socialdemokraterna har höjt landstingsskatten med 1,95 kronor eller nära 7 miljarder kronor. Inga andra i Sverige har lika hög landstingsskatt som Stockholm, ens om man räknar bort kostnaden för SL. När nu landstinget, efter denna rekordskatt och massiva nerskärningar går med ett rejält plus är detta ingenting annat än en överbeskattning av Stockholmarna, säger Rydberg.

- Att lönekostnadsökningarna har pressats tillbaka har berott på en kombination av lågkonjunktur med ont om andra jobb att söka sig till för vårdpersonalen och en kraftig minskning av den privat drivna vården så att personalens valfrihet att välja arbetsgivare alltmer inskränkts. Det finns inget skäl till att vilja driva på för höga lönelyft. Men det finns ingen annan bransch som gör detta genom socialisering och monopoldrift. När arbetsmarknaden blir bättre är risken mycket, mycket stor att vi kommer att tappa en stor del av dem som nu mals ner i landstingets organisation, fortsätter Rydberg.

- Genom neddragningarna på privata vårdgivare har väntetiderna för patienterna ökat till exempel till höft- och knäledsoperationer. Karolinskas sparbeting på 600 mkr har hittills lett till att produktiviteten sjunkit, inte ökat och problemen på sjukhuset hopar sig. Det medicinska förnyelsearbetet som borde prägla sjukvården sackar efter genom att konkurrens om vårdidéer stoppas, konstaterar Rydberg.

Standard and Poor har i sin senaste rating av SLL påpekat att den höga landstingsskatten skapar brist på handlingsfrihet i framtiden och konstaterar att SLL till skillnad mot vad Ingela Nylund Watz och andra sossar påstår har en med nationella och internationella jämförelser låg skuldbörda. Är det rätt att överbeskatta medborgarna för att betala dyra investeringar kontant? Undrar avslutningsvis Rydberg.

För mer information: Patrik Silverudd, 070-737 42 54