Yennenga Progress

Hormoner och hållbar fred – finns det ett samband? Fredskonferens 20 oktober 2015

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2015 14:58 CEST

Den 20 oktober arrangeras 2015 års Fredskonferens i Europahuset, Stockholm. I år fokuserar vi på ny forskning kring maskulinitet och fred och frågar oss vad den feministiska utrikespolitiken betyder i praktiken. Med temat Hormoner och hållbar Fred tar arrangörerna avstamp i förra årets konferens där vi lyfte frågan om DR Kongo och våldtäkt som vapen i krig.

20 oktober, Europahuset, Regeringsgatan 65, kl 13.30-19.30.

Arrangörer: Yennenga Progress, 1,6 & 2,6 miljonerklubben, Europaparlamentets informationskontor i Sverige .

Moderator under dagen är programledare, dokumentärfilmare och Afrika-kännaren Marika Griehsel.

Anmälan: http://www.europaparlamentet.se/view/sv/aktuellt/aktiviteter/seminariereuropahuset_2.html

Årets tema: Hormoner

Under konferensen presenterar vi forskning och projekt, samt vilka satsningar Sveriges regering, Europaparlamentet och EU genomfört. Forskning har visat att det finns klara samband mellan statlig säkerhet och kvinnors säkerhet, ett av de bästa måtten på hur fredlig en nation är, samt sannolikhet för en långsiktig och hållbar fred har visat sig vara hur väl kvinnor behandlas. Under konferensen kommer vi därför lyfta frågor kring hur maskulinitet konstrueras, kontextuell maskulinitet och hur vi kan arbeta med definitionen av maskulinitet för att utmana begränsande patriarkala strukturer och bygga fred. Med temat HORMONER tar vi avstamp i förra årets Fredskonferens där en viktig fråga var våldtäkt som vapen i krig.

”Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för Sveriges bredare utrikespolitiska mål om utveckling, demokrati, fred och säkerhet.”

Så presenterar den Svenska regeringen sin feministiska utrikespolitik.

Respekt för de mänskliga rättigheterna är även en av EU:s grundläggande värderingar. Varje kränkning av dessa rättigheter påverkar de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på, oavsett om det sker inom eller utanför EU.

Detta är också vad vi utgår ifrån inför årets fredskonferens. Våra Fredskonferenser grundar sig alltid i ställningstagandet: Fred – vårt gemensamma ansvar. Med Fredskonferensen vill vi ta oss steget längre än att plåstra om symptom, och istället fokusera på grundorsakerna till konflikter, vad som gjorts och görs, samt framför allt vad vi behöver för att ta oss framåt. I år utgår vi därför från frågan hur maskulinitet och patriarkala strukturer påverkar möjligheten för fred.

Frågan om fred är komplex och mångbottnad. Den omfattar globala frågor men också frågor på lokal nivå som måste uppmärksammas för att destruktiva mönster ska kunna brytas och en hållbar och långsiktig fred ska byggas. Vi måste agera lokalt och globalt för att skapa en säkrare värld. Europaparlamentet arbetar för att mänskliga rättigheter ska respekteras bland annat genom lagstiftning, valövervakning, debatter och det årliga Sacharovpriset för tankefrihet.

Den allra första konferensen arrangerades i Örebro den 24 oktober 2014 med fokus på Demokratiska Republiken Kongo. Talare var bl.a. 2014 års Sacharov-pristagare Dr Denis Mukwege och Utrikesminister Margot Wallström.

För att avrunda dagen anordnar arrangörerna en mingelkväll, där dagens konferensgäster bjuds in att stanna kvar, mingla och umgås, med musik och uppträdanden av Stockholms Amnestykör, Arja Saijonmaa och Divine Opera Trio . Det bjuds på alkoholfritt bubbel och plockmat. Kvällens värdinnor är 1,6 och 2,6 miljonerklubbens grundare Alexandra Charles, Yennenga Progress grundare Stina Berge, och dagens moderator Marika Griehsel.

Program Fredsdagen 20/10 2015

13.30-14.00 Registrering / filmen Gränser

14.00-14.05 Välkommen , arrangörer

14.05-14.20 Ulrika Modéer , statsekt. utrikesdepartementet Feministiskt utrikespolitik

14.20-14.25 Marika frågar Ulrika

14.25-14.40 Stefan Einhorn ” Varför ska vi hjälpa varandra ? ”

14.40-14.55 Elin Bjarnegård, Fil Dr i statsvetenskap och forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet ”Från könsskillnader till värderingsskillnader. Mäns och kvinnors manöverutrymme i fredsprocesser.”

14.55 -15.15 Samtal med Europaparlamentariker

15.15– 15.30 Kaffepaus

15.30 -15.45 Maria Frederika Malmström, senior forskare, Nordiska Afrikainstitutet ” Porous Masculinities: agential political bodies among Hamas youth ”

15.45 – 16.00 Angela Muvumba Sellström, forskare, Uganda, Nordiska Afrikainstitutet, ” How one Rebel group prevented Sexual violonce and why other groups might do the same ”

16.00 – 16.15 Tomas Agnemo, Män för jämställdhet – erfarenheter från pappagrupper i världen

16.15-16.30 Jill Trenholm, universitetslektor, institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet ”Constructing Soldiers from Boys in Eastern Democratic Republic of Congo

16.30 – 16.45 Rachel Irwin, senior forskare, security and development program, SIPRI ” Maskuliniteter, finns det bra och dåliga ? ”

16.50 -17.10 Gemensamt samtal med forskare samt Stina Berge ”Blicka in i framtiden”

17.10 -17.15 Avslutning: Alexandra, Stina och Marika bjuder in till Mingel med underhållning, Stockholms Amnestykör, Arja Saijonmaa och Divine Opera Trio

17.15 -19.30 MINGEL

Mingel med underhållning Stockholms Amnestykör, Arja Saijonmaa, och Divine Opera Trio.

Vår organisation har fått sitt namn efter legenden om den burkinska prinsessan Yennenga.

- Yennenga har talang och gott hjärta -  Yennenga står för nytänkande och civilkurage - Yennenga utmanar begränsande normer -  Yennenga ber om hjälp för att lyckas -  Yennenga är en god förebild och lyfter andras potential

Vi i Yennenga Progress är övertygade om att Yennenga har nycklarna till framgång, och ni är en viktig nyckel för oss, med er kompetens, ert engagemang och ert stöd. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling, genom att stärka de positiva krafterna och initiativen runt om i vår värld.