Vänsterpartiet

Hornträsket tas upp i riksdagen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 12:34 CET

Jonas Sjöstedt riksdagsledamot från Vänsterpartiet har ställt en fråga till miljöminister Andreas Carlgren om Hornträsket i Västerbotten. Sjön är svårt förorenad och halterna av olika tungmetaller överskrider vida de fastlagda gränsvärdena. Huvudorsaken till föroreningarna är sannolikt utsläpp från den tidigare verksamheten vid Bolidens stängda Hornträskgruva. Trots åtgärder för att förbättra miljön i sjön är den svårt förorenad. Förr var sjön en god fiskesjö. Hornträskets vatten rinner vidare till vår nationalälv Vindelälven.

- Jag har haft kontakt med en av de boende vid sjön och det är uppenbart att ansvaret för föroreningen av sjön måste klarläggas. Frågan är vad miljöministern tänker göra åt saken? säger Jonas Sjöstedt.

Kontakt: Jonas Sjöstedt 070-5541521

Vänsterpartiets presstjänst: 070-6200064