Värdskapet Sverige AB

Hostmanship - en nyckel till framgång

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 16:38 CET

”En del av vår profilering är att det finns en värme trots det kalla klimatet. Vårt arbete med värdskap har varit ett sätt att försäkra oss om att det inte bara blir en floskel. Värdskap är värme på riktigt”, säger Mariana Johansson. Om några veckor står hon på scen i London för att göra en keynote-presentation på temat: Hostmanship - The welcoming difference.

Mariana är chef för support och processledare för Säkra Service-processen på Luleå tekniska universitet. Det är under konferensen Student Communications 2015 som hon blivit inbjuden för att berätta om hur värdskap blivit en nyckel till framgång för LTU för att öka attraktionskraften som universitet.

Arbetet startade 2010 och nu fem år senare har man 450 Diplomerade Värdar inom stödverksamhet, utbildade med hjälp av VÄRDSKAPET SVERIGE. Det långsiktiga arbetet fortsätter med stöd av det digitala dialogverktyget 100% VÄLKOMMEN. Satsningen på värdskap har flera positiva effekter. Den bidrar till studenternas upplevelse av universitetet som helhet, det stödjer arbetet med medarbetarskapet och skapar förståelse och underlättar kommunikationen mellan olika delar av universitetet.

”Det här är en verklig fjäder i hatten för LTU och inte minst för oss inom stödverksamhet och en bekräftelse på att vi gjorde rätt från början när vi satsade långsiktigt på värdskap.” säger Mariana.

Hur studenternas upplevelse av kommunikation och service kan förbättras, är en huvudfråga under konferensen. Ett modernt universitet har förstått vikten av ”mjuka” värden som skapar trivsel, en förutsättning för bra arbetsklimat för både studenter och medarbetare och långsiktigt en viktig del i universitetets attraktionskraft. Mer information Katarina Bergström, katarina@vardskapet.se

Värdskapet Sverige AB hjälper människor att utveckla välkomnande verksamheter och platser genom föreläsningar, böcker och utbildningar. Vi drivs av drömmen om att bidra en välkomnande värld. Värdskapet Sverige AB är en del av Hostmanship Development Group. Verksamheten startades i Sverige 2003 och finns med partnerföretag i Norge, Danmark, Holland och Uganda.