Dyrare mat, nu

Hot om dyrare mat välkomnas av tusentals

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 20:17 CEST

Idag varnas det i Sveriges Radio (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3994906) för att maten kan bli dyrare. I förhandlingar om råvarupriser kommer producenterna att kräva upp till sex procents ökning. Tankesmedjan Dyrare mat, nu! menar att det är jakten på billig mat som ligger bakom de negativa miljö-, klimat- och arbetsrättsliga problemen inom matproduktionen. Vi menar att vi tvärtom måste vara beredda att betala mer för maten om vi vill ta ansvar för våra framtida förutsättningar att producera mat på vårt klot.

Matpriserna behöver naturligtvis inte öka generellt. Men ersättningarna för råvaror behöver stiga. Det måste vara lönsamt att driva ett sunt jordbruk som inte producerar för mycket växthusgaser och minskar den biologiska mångfalden. Det kostar lite mer att producera mjölk, kött och ägg utan att regnskogen försvinner och människor i Syd skadas eller dör av kemiska bekämpningsmedel.

Problemet idag är att butikernas och handlarnas prissättning gör det svårt att överblicka vad saker egentligen kostar. På vissa produkter finns en mycket stor vinstmarginal i butiken medan betalningen till producenten pressas till en nivå där producenten knappt kan gå runt. På andra produkter finns inga marginaler alls, de används som lockvaror för att kunderna också ska köpa andra varor. Om vi köper en köttbit för 49 kr kilot eller för 250 kr kilot visar inte över huvud taget vad bonden fick för köttet.

- Lantbrukarna får inte bli gisslan där deras ökade krav ställs emot arbetslösa och ensamma föräldrars svårigheter att få ekonomin att gå ihop, säger Linus Källander, initiativtagare och talesperson för tankesmedjan. En bondes lön är lägre idag än vad den var på 30-talet omräknat till dagens penningvärde - vilka andra skulle acceptera det i dagens rättvisesamhälle?

Matpriserna avgör vilken framtid vi går till mötes när det gäller livsmedelsproduktionen i världen och våra möjligheter att äta sunt och hållbart nu och i framtiden. Vi menar därför att matpriserna är något av det viktigaste vi har att debattera.

Dyrare mat, nu! välkomnar därför debatten. Vi hoppas att den leder till ett större ansvarstänkande för svensk hållbar matproduktion. För vi har tröttnat på den billiga matens dyra konsekvenser.

Tankesmedjan Dyrare mat, NU! är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syftet att vara ett forum för diskussion om hur vi som konsumenter, producenter, handlare och politiker kan ta vårt ansvar för att skapa en hållbar framtid.

Tankesmedjan har vuxit fram ur bloggen Dyraremat.nu och Facebook-sidan med samma namn, där fler än 6000 personer genom sitt medlemskap i gruppen manifesterat budskapet att de inte accepterar den billiga matens negativa konsekvenser.

Det behövs mer förståelse för hur vår matkonsumtion är del av en lång och komplicerad kedja av konsekvenser, både bra och dåliga. Vi vill föra den diskussionen med dig och påverka samhället genom att bland annat utöva konsumentmakt, skapa transparens i leverantörskedjorna och delta i den politiska debatten.