Fria Tidningar

Hotade arter vanliga hos fiskhandlarna i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 17:22 CET

En undersökning som Göteborgs Fria Tidning gjort visar att hotade fiskarter fortfarande är ett vanligt inslag i de göteborgska fiskdiskarna. Ett stort problem, anser Naturskyddsföreningen, medan handlarna själva menar att deras leverantörer följer gällande regleringar och att problemet snarare finns på EU-nivå.

GFT har besökt sju olika fiskhandlare i Göteborg och fann att samtliga sålde någon art av djuphavsfisk – i vissa fall upp till åtta olika arter. Rödtunga, hälleflundra och marulk är några exempel på de djuphavsfiskar som på grund av hårt fisketryck och skadliga fångstmetoder anses vara på väg att försvinna.

Inom EU finns en gemensam fiskepolitik vilket betyder att det är EU-parlamentet som bestämmer hur mycket fisk som får fångas. Flera av de fiskhandlare som GFT har talat med menar därför att det inte är deras uppgift att hålla koll på var fisken kommer från eller vilka metoder som har använts.
– Den fisk som vi säljer är fiskad enligt kvoter och regleringar. Visst kan man alltid bli bättre, men jag tror att problemet befinner sig på EU-nivå och inte hos enskilda fiskhandlare, säger en av de fiskhandlare som GFT intervjuat.

Ellen Bruno är sakkunnig i marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen. Hon håller delvis med om att det är en politisk fråga, men menar också att fiskhandlarna har möjlighet att göra skillnad genom att helt enkelt avstå från att sälja hotade arter.
– Jag hoppas också att fiskhandlarna förstår att den här undersökningen är till för att hjälpa dem. Om konsumenterna vet vilka fiskar de inte ska köpa så blir det lättare för handlarna, som ofta har denna kunskap, att inte saluföra dem, säger hon till GFT.

Flera fiskhandlare instämmer i att det är problematiskt att sälja vissa fiskar, men anser samtidigt att det är en ekonomisk fråga.
– Om jag skulle ta bort alla rödlistade fiskar så skulle jag få säga upp flera anställda. Mina konkurrenter har de här fiskarna och då måste jag också ha dem, annars går kunderna någon annanstans. Om vi ska kunna ändra det här tror jag att det krävs att hela branschen gemensamt bestämmer sig för att inte sälja de här fiskarna, menar en fiskhandlare som GFT talat med.

Resultatet från GFT:s undersökning stämmer väl överens med en nationell kartläggning av 101 fiskhandlare och livsmedelskedjor som Naturskyddsföreningen gjorde i våras. Deras undersökning visade att 43 av 44 fiskhandlare och 37 av 57 livsmedelsbutiker sålde någon djuphavsfisk.

Fria Tidningen är en del av mediekooperativet Fria Tidningar som med mod och engagemang arbetar för att bredda dagspressen och bidra med en nyhetsrapportering som fokuserar på demokrati, miljö, djurrätt, global och lokal fördelning och mångkulturella frågor.Fria Tidningar ger idag ut åtta dagstidningar över hela Sverige; Fria Tidningen, Stockholms Fria Tidning, Göteborgs Fria Tidning, Skånes Fria Tidning, Landet Runt, Östhammar Nyheter, Sesam och Nyhetstidningen på lätt svenska och har drygt 40 anställda i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Läs mer om oss på www.fria.nu.