Hotell- och Restaurangfacket, HRF

Hotell- och restaurangfacket kräver bättre villkor för småföretagare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:38 CET

Hotell- och restaurangfacket ska nu ta fram ett program med krav på förbättringar för
alla de - framför allt små - företag som är verksamma inom besöksnäringen. Facket vill
visa att det finns många sätt att förbättra villkoren för små tjänsteföretag utan att de
behöver konkurrera med låga löner och sämre anställningsvillkor genom att inte teckna
kollektivavtal.

- En av de tydligaste lärdomarna från kollektivavtalskonflikten i Göteborg, är att vi som
fackförening måste bli bättre på att tala om hur små företag ska få bättre förutsättningar att
bedriva seriös verksamhet, utan att behöva konkurrera med lägre löner. Det är viktigt att vi blir
bättre på att förstå den lilla företagarens ofta slitsamma villkor.

- Vi tar nu därför fram ett program för fler jobb utan urholkad trygghet eller lägre löner. Att det
går bra för företagen inom branschen är viktigt för våra medlemmar - då skapas det fler jobb,
och det blir mer pengar till högre lön, säger Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande
Ella Niia.

Förbundets arbete med ett program för att skapa fler jobb genom att förbättra förutsättningarna för
inte minst små företag i restaurangbranschen ska vara klart under mars månad. Men redan nu
pekar förbundet på några frågor som bör vara med i ett sådant näringspolitiskt jobbprogram för
besöksnäringen:

1. Sänkt moms på restaurangmat. Det finns inget skäl att t ex en kyckligwrap som köps i butik
ska vara lägre beskattad än en som köps på restaurang.
2. Sänkt skatt på energi. Det finns inga skäl för att tillverkningsindustrin ska betala lägre skatt på
sin energikonsumtion än vi inom tjänstesektorn.
3. En rejäl satsning på att få hit fler turister och besökare från andra länder. Sverige är fantastiskt,
och har mycket att erbjuda. Men vi är alldeles för dåliga på att ta marknadsandelar av den
mångmiljardindustri som nu faktiskt är världens största: turismen. Därför behöver regeringen
satsa betydligt mer resurser på internationell marknadsföring av Sverige som besöksland, på
statliga garantier för större kultur- och idrottsevenemang, o s v. Detta skulle skapa en viktig
efterfrågan som små företag inom vår bransch är beroende av.

Förbundet återkommer med fler förslag när programmet är klart.


PRESSMEDDELANDE
HOTELL OCH RESTAURANG FACKET
www.hrf.net
Daniel Färm, kommunikationschef, 070-650 12 09, daniel.farm@hrf.net
Olof Palmes Gata 31, Box 1143, 111 81 Stockholm, Tel 0771-57 58 59


Daniel Färm
Kommunikationschef
Hotell- och restaurangfacket
070-650 12 09
daniel.farm@hrf.net