ManpowerGroup

Hotell- och restaurangjobb i fara i sommar

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 07:55 CEST

Arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen lämnar landets mest negativa jobbprognos för sommarmånaderna och sysselsättningstrenden -11 procent är svagast sedan underökningen startade i Sverige 2003. Bland de undersökta branscherna rapporterar merparten negativa jobbplaner med stora minskningar både på kvartals- och årsbasis. Starkast prognos kommer från handeln som ökar sina jobbplaner.

Sysselsättningstrenden -11 procent är en nedgång med hela 18 procentenheter jämfört föregående kvartal och med 10 procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. För riket som helhet är sysselsättningstrenden -1 procent.

- Den vikande optimismen bland landets hotell- och restaurangarbetsgivare är oroväckande. Att både Stockholms- och Göteborgsregionen och merparten av övriga branscher lämnar negativa jobbprognoser är också tecken på en osäker marknad men samtidigt ser vi tecken på uppgång i vår egen verksamhet, som brukar vara en tidig konjunkturindikator, och även i senaste inköpsindex samt en uppgång på USA:s arbetsmarknad, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Handeln i topp men många andra branscher backar kraftigt 

Hotell- och restaurangbranschen, som haft positiva prognoser under en längre tid, minskar alltså kraftigt liksom energisektorn. Arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln rapporterar med sysselsättningstrenden +6 procent sommarens starkaste jobbplaner, följd av jordbruk, skogsbruk och fiske med +5 procent. Sysselsättningen förväntas gå ner i åtta av de tio undersökta branscherna jämfört med förra kvartalet. Även vid en årsjämförelse märks minskade sysselsättningsplaner i åtta branscher. Stora sysselsättningsnedgångar förväntas även inom gruvindustrin samt transport- och kommunikationsbranschen.

Östra Götaland starkast men stora nedgångar i Stockholms- och Göteborgsregionen 

Arbetsgivarna i fem av sex regioner lämnar svagare prognoser än förra kvartalet, men östra Götaland och Skåne rapporterar trots detta fortfarande en positiv sysselsättningstrend, med östra Götaland i topp. Från övriga landet kommer däremot negativa prognoser: både Stockholms och Uppsala län och Västra Götalands och Hallands län förväntar sig kraftiga nedgångar i sysselsättningen under den kommande tremånadersperioden.

I Norra Sverige och Mellansverige kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. Ojusterat visar undersökningen på stora nedgångar i norra Sverige medan Mellansverige står stilla på sysselsättningstrenden 0 procent för andra kvartalet i rad.

Fortsatt osäkerhet globalt 

På global nivå pekar resultaten på fortsatt stor osäkerhet på arbetsmarknaderna runt om i världen, och få förbättringar är i sikte under det kommande kvartalet. Arbetsgivarna i Taiwan, Brasilien, Peru och Turkiet rapporterar de starkaste sysselsättningsprognoserna medan de svagaste kommer från Italien, Irland och Spanien.

Noterbart är att både Indien och Kina rapporterar nedgångar – Indiens prognos är den svagaste på åtta år – medan andelen av USA:s arbetsgivare som planerar att addera arbetskraft är den högsta på över fyra år. Frankrike däremot tycks ha dragits med i eurokrisen och sysselsättningstrenden är negativ för första gången sedan 2009. I Europa fortsätter den osäkra arbetsmarknaden med med bl a Tyskland i ett slags vänta-och-se-läge och nedgångar i ett starkt Turkiet. Ljuspunkterna inför den kommande tremånadersperioden är fortsatt optimism i Storbritannien och att Grekland, som fortfarande rapporterar negativa siffror, ökar för fjärde kvartalet i rad.

manpowergroup.se/pressrum kan följande laddas ner:

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.