Aareon Nordic

Hotellägare sover gott om natten med hjälp av Incit Xpand

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 14:13 CEST

Hotellförvaltaren Nordic Property Management har valt Incit Xpand som sitt nya affärssystem. Det innebär bättre överblick av hotellkedjorna Quality, Clarion och Comfort Hotell i Nordic Choice-koncernen.

Nordic Property Management arbetar även med de fristående hotellkedjorna i Nordic Hotels & Resorts, samt med Home Properties, Anker Properties och Skyfall. Samtliga hotell kommer att använda Incit Xpand. Fastighetssystemet kommer att ge god överblick och bra beslutsstöd inom brandskydd, planerat underhåll och en rad andra områden. I en webbaserad portal samlas all fastighetsinformation på samma ställe. Det leder till ökad kontroll och ett naturligt kunskapsutbyte mellan hotellen.

– De senaste åren har vi sett en ökad aktivitet för Nordic Property Management i samband med aktiv fastighet- och hotellutveckling för de olika hotellkedjorna. Fler uppdrag tillsammans med Nordic Choice ledde till behovet av ett verktyg för att strukturera upp förvaltning, teknisk kommunikation på hotellen, samt kontroll av dokument och brandskydd. Detta verktyg ska hjälpa oss att förverkliga vår vision ”Vi får gäster och ägare att sova gott om natten”. Efter utvärdering av olika leverantörer har vi startat ett samarbete med Incit, eftersom deras affärssystem Incit Xpand erbjuder de funktioner vi behöver, säger Jørgen Hveding Eeg, Director Facility Management. Han fortsätter:

–Arbetet med installationen av Incit Xpand är nu i full gång. Vi ser fram emot en ny era med ett nytt verktyg som förbättrar vårt arbete med fastighet- och hotellutveckling för våra kunder.

På Incit är glädjen stor över den vunna upphandlingen:

– Vi är otroligt glada över att ha fått Nordic Property Management som kund. Incit Xpand kommer att göra stor nytta och erbjuda god kontroll över deras stora fastighetsbestånd, förklarar Göte Berntsson, CEO Incit.

För mer information, kontakta:
Göte Berntsson, CEO • gote.berntsson@incit.se • 070 379 12 23

Kort om Nordic Property Management
Nordic Property Management, NPM, strävar efter att bygga, utveckla och förvalta hotellfastigheter. NPM skapar lönsamma hotell med effektiv logistik och en attraktiv hotellmiljö. Bolagets ledningsgrupp hanterar drift och underhåll samt underhållsplaner, byggnadskontroller och myndighetskrav. Bolaget förvaltar hotellfastigheter till ett sammanlagt värde av 10 miljarder kronor. www.nordicpropertymanagement.se

Incit hjälper fastighetsföretag att effektivisera sin verksamhet genom ökad kontroll och kunskap. Ekonomi- och fastighetssystemet Incit Xpand ger heltäckande funktionalitet inom förvaltning, drift, underhåll och ekonomi. Incit grundades 1966 och har dotterbolag i Norge, Holland samt kontor i Finland. Sedan 2013 ingår företaget i den internationella koncernen Aareon. Vi ger ut Sveriges mest innehållsrika bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. www.incit.se