Kristdemokraterna, KD

Hotet från fågelinfluensan kräver akuta åtgärder!

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 12:03 CEST

– Fågelinfluensan innebär ett globalt hot mot människors liv. Om viruset börjar spridas från människa till människa är en världsomfattande epidemi, en pandemi, ett faktum. Den svenska beredskapen inför detta hot är klart bristfällig. Regeringen måste ge svar på hur en fågelinfluensa som sprids mellan människor ska kunna hanteras.

Det säger Chatrine Pålsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet med anledning av den aktuella debatten i riksdagen om fågelinfluensan.

Kristdemokraterna kräver att:

- En svensk inhemsk vaccinproduktion mot pandemi byggs upp omedelbart.

- Antivirala medel som Tamiflu måste snarast finnas tillgängligt för alla.

- Staten måste tillsammans med Sveriges kommuner och landsting garantera fler vårdplatser så att åtminstone en beredskap på 4 000 vårdplatser finns tillgängliga.

Socialstyrelsen har i samarbete med andra myndigheter utarbetat en beredskapsplan. Den svenska beredskapen har dock brister. Den råder en oklar ansvarsfördelning mellan regeringen och myndigheter, landsting och kommuner. Framförallt är regeringens ansvar inte definierat i beredskapsplanen. Här måste regeringen vidta åtgärder så att det centrala, operativa ansvaret tydliggörs.

Endast sex-tio procent av Sveriges befolkning kommer att få tillgång till antivirala mediciner vid en eventuell influensapandemi. De beslutade inköpen av antivirala mediciner motsvarar en något större andel av befolkningen. Regeringens inställning till hur tillräckligt med vaccin ska fås fram verkar oklar. De flesta länder satsar nu på att bygga upp ett lager som räcker till 20-30 procent av

befolkningen. Därför anser vi att uppbyggandet att en svensk vaccinproduktion måste påbörjas omedelbart.

Hälso- och sjukvårdens slimmade organisation kommer inte att klara av följderna av en pandemi. Det finns varken vårdplatser, personal eller annan kapacitet för att klara av uppgiften som en pandemi av fågelinfluensaviruset utgör. Om en pandemi kommer har Socialstyrelsen beräknat att det krävs 6 000 nya vårdplatser i Sverige. Staten måste därför tillsammans med Sveriges kommuner och landsting garantera en beredskap på minst 4 000 vårdplatser.FÖRFATTARE:

Chatrine Pålsson
FÖR MER INFORMATION:

Chatrine Pålsson
Telefon: 08-786 4447
Mobil: 070-671 04 01
E-post: chatrine.palsson@riksdagen.se
Niclas Thorselius
Telefon: 08-786 56 80
Mobil: 076-527 25 70
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se