TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Hotet mot anställdas rätt till inflytande tillfälligt avvärjt

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 13:15 CET

Anställda i svenska företag riskerar inte längre att bli av med sitt inflytande, om än tillfälligt. Detta efter att EU:s konkurrensråd på fredagen inte lyckades nå enighet om en ny lagstiftning om privata europabolag. Hade den nya lagstiftningen kring företagsformen gått igenom skulle ett svenskt företag, genom att registrera sig i ett annat land trots att verksamheten sker i Sverige, kunna kringgå de svenska reglerna om anställdas styrelserepresentation.

Ingemar Hamskär, TCOs chefsjurist

- Vi har haft en bred mobilisering mot förslaget bland fackliga företrädare inklusive Europafacket (EFS). Men den svenska regeringen ville ha igenom förslaget trots konsekvenserna för vår arbetsrätt. En politisk överenskommelse här sågs uppenbarligen som en "fjäder i hatten" säger TCOs chefsjurist, Ingemar Hamskär.

- I fortsättningen, under det spanska ordförandeskapet, kan inte den svenska regeringen gömma sig bakom ordförandeskapets oskrivna regler att inte driva frågor i egen sak hävdar Ingemar Hamskär.

- Vi förutsätter därför att det svenska regeringen fortsättningsvis driver ett tydligt försvar för vår form av styrelserepresentationen för anställda som är väl integrerad i den svenska partsmodellen säger Ingemar Hamskär. 

Det svenska ordförandeskapet har utsatts för hård lobbying dels från arbetsgivarorganisationer som velat ha den nya lagen dels från bland annat svenska TCO/LO och Saco som pekat på risken för att svensk styrelserepresentation skulle kunna "flaggas ut" med den nya lagen genom att de privata europabolagens kontor registreras i "lämpligt land". Läs gärna debattartikeln på Europaportalen ”regeringen låter EU underminera svensk arbetsrätt”.

För fler kommentarer kontakta TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär 070-574 92 11