TU, Tidningsutgivarna

Hotet mot tryck- och yttrandefrihet större än händelserna i Egypten

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 14:52 CET

 

Med anledning av angreppen på journalister i Egypten enades TU:s styrelse vid ett styrelsemöte idag om följande uttalande:

Hoten mot och angreppen på journalister i Egypten är avskyvärda och oförsvarliga.  Dessa angrepp på enskilda journalister är också ett direkt angrepp på tryck- och yttrandefriheten som är en grundpelare i fria, öppna och demokratiska samhällen. Därför är frågan om tryck- och yttrandefrihet mycket större än de pågående händelserna i Egypten. Hotet mot tryck- och yttrandefriheten är ständigt närvarande och dessa friheter inskränks gradvis i många länder. Inte bara i diktaturer utan även i länder vi brukar betrakta som demokratier. Hoten mot tryck- och yttrandefriheten i olika länder är många och tar sig olika uttryck. En del är mer direkta och synliga. Andra är mer subtila och mindre uppenbara men många gånger mycket effektivare för att tysta medier som av vissa uppfattas som obekväma. Därför är det oerhört angeläget att den svenska regeringen och det internationella samfundet agerar och samarbetar för att försvara och öka tryck- och yttrandefriheten i alla länder. Tryck- och yttrandefriheten kan aldrig tas för given utan måste kämpas för varje dag.

För mer information, kontakta

Tomas Brunegård, styrelseordförande TU, mobiltelefon: 070-562 44 00

Anna Serner, vd TU, mobiltelefon: 070-674 01 35