Avesta kommun

Hovnäs färja blir kvar i kommunal regi

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:23 CET

Den ursprungliga tanken var att erbjuda föreningen Trelänsleden att överta Hovnäs färja, och Fritid- och teknikförvaltningen fick att i uppdrag att ordna detta. Eftersom det visade sig att det administrativt skulle bli en mycket omfattande hantering kring ett övertagande har nu Fritid- och teknikstyrelsen valt att dra tillbaka uppdraget om övertagande.

Bland annat handlar problemet om att föreningen och Avesta kommune inte äger några fastigheter och därför inte kan bilda den smafällighetsförening som skulle varit den lämpliga formen för att möjliggöra övertagandet.

Fritid—och teknikstyrelsen väljer därför att driva färjetrafiken vidare i egen regi, men i samverkan med och genom avtal med Trelänsleden.

Presskontakt: Patrik Engström, ordförande Fritid- och tekniksstyrelsen, Avesta kommun
Mobtel. 070-8645138