Diskrimineringsombudsmannen

Hovrätten fäller krogägare för etnisk diskriminering

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:56 CEST

Biblos AB utsatte en 26-årig man av iranskt ursprung för etnisk diskriminering när han inte släpptes in på krogen Buddha Dining. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Krogens ägare döms att betala 15000 kronor i skadestånd till mannen.

Ett sällskap på tre män och tre kvinnor med invandrarbakgrund skulle gå på restaurang Buddha Dining i centrala Stockholm en kväll i januari 2004. De tre kvinnorna som gått i förväg kom in, men de tre männen avvisades, trots att restaurangen bara var halvfull.

En av männen anmälde händelsen till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering som stämde krogens ägare, Biblos AB, för etnisk diskriminering. Stockholms tingsrätt friade emellertid företaget i en dom 2007.

DO överklagade domen till Svea hovrätt, bland annat för att man ansåg att tingsrätten tillämpat regeln om delad bevisbörda på ett felaktigt sätt.

Regeln om delad bevisbörda är fastlagd genom EU-direktiv och gäller i alla diskrimineringstvister. Om en person kan visa omständigheter som gör det antagligt att hon eller han har utsatts för diskriminering, går bevisbördan över på motparten, d.v.s. motparten måste bevisa att det inte varit fråga om diskriminering.

Hovrätten skriver i sin dom att det inte krävdes något medlemskap för att komma in på krogen den aktuella kvällen. 26-åringen var nykter och snyggt klädd. Det var ingen kö utanför krogen och det var inte fullsatt, tvärtom hade de tre kvinnorna i sällskapet ordnat ett bord för sex personer.

Detta är omständigheter som gör det antagligt att det var mannens icke-svenska utseende som gjorde att han inte blev insläppt, d.v.s. att han blev diskriminerad och att det hade samband med hans etniska tillhörighet. Hovrätten menar att krogens ägare inte har kunnat ge någon trovärdig förklaring till att mannen avvisades.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna välkomnar hovrättens dom.

- Hovrätten gör en tydlig tillämpning av principen om delad bevisbörda. Det är en viktig princip. Det ska inte gå att klara sig undan ansvar bara för att det är svårt att bevisa diskrimineringen. Juridiken ska vara ett väl fungerande verktyg för att ge människor upprättelse.

För ytterligare information, ring handläggande juristen Ulrika Dietersson, 08-120 20796, eller pressekreterare Magnus Jacobson, 08-120 20711.