Trosa

Hovrätten ger Trosa kommun rätt i upphandlingstvist om Safiren

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 14:32 CET

Tisdagen 8/12 kom domslut från hovrätten gällande tvisten om upphandlingen av Safiren − Trosa kommun ges rätt på samliga punkter och Fastec döms att betala rättegångskostnaderna för båda parter.

Tvisten kring upphandlingen av badhuset Safiren går tillbaka till 2012 då företaget Fastec Sverige AB uteslöts ur upphandlingen av Trosa kommun då en bedömd jävsituation förelåg. Personal på Fastec hade tidigare varit anställda av det företag som genomförde projekteringen av ombyggnationen som låg till grund för upphandlingen.

Kommunchef Johan Sandlund kommenterar: ”Vi har nyss mottagit Svea Hovrätts dom och utfallet blev det vi förväntade oss. Det känns bra för Trosa kommun och för medborgarnas skull. Ett annat utfall skulle ha blivit svårt att hantera för Sveriges kommuner i framtiden. Just nu är jag glad över att vi kan avsluta den här långa processen och att de som arbetat för Trosa kommun i detta ärende kan få känna sig mycket nöjda.”

Tre förvaltningsrättsliga instanser har tidigare dömt i tvisten till Trosa kommuns fördel enligt Lagen om offentlig upphandling. Fastec valde att gå vidare med en civilrättslig process för utebliven vinst om 3,7 mkr där tingsrätten valde att gå emot tidigare domar och ge Fastec rätt. Hovrätten har nu gått i linje med de förvaltningsrättsliga instanserna och ger Trosa kommun rätt på samtliga punkter. Fastec döms att betala domstolskostnaderna för såväl tingsrätten som hovrätten för båda parter uppgående till strax under 1 mkr. Företaget får ingen ersättning för utebliven vinst.

För mer information:
Johan Sandlund, kommunchef
Tfn: 070-346 20 80