Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Hovrätten klarar inte att skydda ett skyddslöst barn

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2011 10:15 CET

På fredagen kunde vi läsa att hovrättens dom mot de män som åtalats i kopplerihärvan runt en 14-årig förståndshandikappad flicka i Malmö kommit. Enligt TT frikänns de båda män som i tingsrätten dömt för våldtäkt mot barn helt. Den 18-åring som i tingsrätten fick ett års fängelse för grovt koppleri döms i hovrätten bara för koppleri och straffet kortas till tre månaders fängelse.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, förfäras över att vi återigen ser en dom som visar hur domstolarna inte klarar av sitt uppdrag att hävda barn och unga kvinnors rättighet till skydd mot sexuella övergrepp. Hovrätten tar också sin utgångspunkt i ett starkt omyndigförklarande av mäns förmåga att förstå och sätta sig in i andra människors situation. I sexualbrottslagstiftningen från 2005 förstärktes skyddet för barn under 15 år. Intentionen är att skydda barn mot vuxnas övergrepp. En förståndshandikappad 14-årig flicka på rymmen från ett fosterhem som under loppet av ett dygn utnyttjas av tio män i åldrarna 17-67 år ska aldrig kunna vara annat än våldtäkt mot barn. Om rättsväsendet inte klarar av att skydda de allra mest skyddslösa barnen krävs ytterligare utbildning av rättsväsendet för att de ska klara av att implementera lagstiftningen. Om detta är omöjligt inom rådande juridiskt ramverk krävs ytterligare skärpning av lagstiftningen.

Carina Ohlsson, förbundsordförande
Olga Persson, förbundssekreterare

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer,
anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet har ett 90-tal medlemmar och är varken partipolitiskt och religiöst bundet. SKR vill skapa förutsättningar för jämställdhet och kvinnors frigörelse på alla områden i samhället.

SKR:s förbundsordförande är Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojour.com, tel 070-343 96 30
SKR:s förbundssekreterare är Olga Persson, olga.persson@kvinnojour.com, tel: 0704-611888

Besök oss gärna på www.kvinnojour.com. Där finns fakta om våldet, kontaktuppgifter till landets kvinno- och tjejjourer, samt pressbilder och logotyp.