Ekobrottsmyndigheten

Hovrätten skärpte fängelsestraff för grova skattebrott

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 16:34 CET

Hovrätten skärpte fängelsestraffet från tre och ett halvt år till fyra år för en 24-årig företagare.

Företagaren dömdes för grova skattebrott, grova bedrägerier och grov oredlighet mot borgenärer. Brotten har begåtts under drygt ett års tid från vintern/våren 2005. Företagaren har varit häktad sedan juni 2006.

De grova skattebrotten avsåg oriktiga momsdeklarationer. Avdrag för ingående moms hade gjorts avseende förvärv av maskiner som aldrig funnits. Samma obefintliga maskiner hade också utnyttjats vid affärer - grova bedrägerier - gentemot finansbolag. Och slutligen hade företagaren förvärvat ett större välrenommerat grävmaskinsbolag och genom uttag ur detta utan någon motprestation framkallat fara för obestånd.

Näringsförbud meddelades för en tid av 10 år.

Dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2007-02-05.