Ekobrottsmyndigheten

Hovrätten skärpte straffen i mål om svart arbetskraft

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 17:28 CET

Hovrätten för Västra Sverige har i dag dömt tre personer till längre fängelsestraff i ett mål om svart arbetskraft. De båda huvudmännen dömdes för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år och sex månader respektive tre år.

Hovrätten skärpte fängelsestraffet för en medhjälpare och dömde honom för medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till ett år sex månader. I likhet med tingsrätten frikände hovrätten en annan medhjälpare.

De dömda har också meddelats näringsförbud.

De båda huvudmännen bedrev under åren 2003-2005 åkeriverksamhet i Sverige och utomlands. Svart arbetskraft har stått för en betydande del av verksamheten. Under den tid som omfattas av åtalet har åtminstone 8,7 miljoner kronor betalats som svart ersättning till huvudmännen, medhjälpare och chaufförer.

Huvudmännen har åsidosatt bokföringsskyldigheten för sina bolag genom att de låtit ta in ett stort antal osanna fakturor i bokföringen för att dölja kostnaderna för ersättning till bl.a. den svarta arbetskraften.

Huvudmännen hade också till Skatteverket lämnat uppgifter om ingående mervärdesskatt utifrån de osanna fakturorna med för höga belopp och om arbetsgivaravgifter och källskatt med för låga belopp. Den undandragna skatten uppgår till 7,2 miljoner kronor.

Åklagare i målet har varit Henric Fagher.