Diskrimineringsombudsmannen

Hovrätten slår fast: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:18 CEST

Försäkringskassan utsatte de fyra gravida kvinnorna för könsdiskriminering, när de nekades sjukpenning på grund av sina graviditetsbesvär. Det slår Svea hovrätt fast i en dom på torsdagen och går därmed på tingsrättens linje från förra hösten.

En förskollärare, en arbetsmiljöinspektör, en sjuksköterska och en busschaufför nekades sjukpenning av Försäkringskassan under graviditeten. Försäkringskassans motiv var att graviditet inte är en sjukdom och att kvinnornas besvär var en naturlig del av livsprocessen.

Men Länsrätterna i Väster- och Norrbotten upphävde i alla fyra fallen Försäkringskassans beslut och tillerkände kvinnorna sjukpenning.

Hovrätten går på tingsrättens linje som innebär att Försäkringskassan utsatt kvinnorna för direkt könsdiskriminering när de nekats sjukpenning för sina graviditetsbesvär. Hovrätten sänker dock det tidigare beslutade skadeståndsbeloppet och slår fast att Försäkringskassan ska betala 15 000 kronor till var och en av kvinnorna.

– I sin tolkning av sjukdomsbegreppet har Försäkringskassan lutat sig mot formuleringar från 1940-talet. Vi lever i en annan tid nu, kvinnor och män ska ha rätt till sjukpenning på lika villkor, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

För ytterligare kommentar ring presstjänsten tfn 08- 120 20 710.

 

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.