Teaterförbundet

HOVRÄTTENS PRÖVNINGEN AV REKLAMAVBROTTEN I TVÅ FILMER AVSLUTAD

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 09:58 CET

Hovrätten har avslutat förhandlingarna i målet mellan TV4 och upphovsmännen Claes Eriksson och Vilgot Sjöman.
Dom i reklamavbrottsmålet meddelas den 12 april kl 11 i Svea Hovrätt sedan hovrätten prövat tingsrättens dom.

Det var i november 2004 som tingsrätten prövade målet. I december samma år fastställde tingsrätten att TV4 genom otillbörliga reklamavbrott kränkt de båda regissörernas egenart enligt upphovsrättslagens regler om upphovsmäns ideella rätt.

TV4 överklagade domen till hovrätten som avslutat förhandlingarna och kommer att meddela sitt utslag 12 april.

KLYS och dess medlemsorganisationer har stöttat regissörerna juridiskt och ekonomiskt i en principiellt viktig rättsprocess.

-KLYS har naturligtvis ingenting emot reklamfinansierade tv-kanaler, men självklart måste vi reagera när konstnärliga verk kränks genom otillbörliga reklamavbrott, säger Peter Curman, ordförande i KLYS i ett pressuttalande.

Länk: Läs mer på KLYS webbplats
http://www.klys.se/