Isolda AB

HP-profilen Lars-Olof Zetterlund går till Isolda

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 08:24 CET

Isolda förstärker sin styrelse med Lars-Olof Zetterlund, tidigare vd för HP Sverige och med i Europaledningen för HP.  Med Lars-Olofs internationella kompetens ska Isolda växa ytterligare.

Isolda är en av Nordens ledande leverantörer av IT-tillbehör. Nu ska företaget expandera och har därför förstärkt styrelsen med Lars-Olof Zetterlund som har stor internationell erfarenhet efter 27 år på Hewlett Packard (HP), den senaste tiden som chef för printdivisionen i norra Europa.

- Isoldas utmaning är att följa med den förändring som sker på marknaden, så att vi alltid är rätt positionerade med det produktsortiment vi har. Lars-Olof kommer från leverantörssidan och med hans stora internationella erfarenhet har han mycket att bidra med när vi nu ska in på nya marknader, säger Henrik Osvald, styrelseordförande och grundare av Isolda.

Lars-Olof Zetterlund har under åren på HP samlat på sig kunskap av hur man driver affärsverksamhet med all den struktur som man typiskt skapar i amerikanska bolag för att ständigt skapa och driva tillväxt. Något han tror kan vara till nytta för Isolda.

- Huvudskälet för mig att tacka ja till erbjudandet att gå in i styrelsen för Isolda är att jag uppfattar Isolda som ett välskött, stabilt bolag med mycket goda tillväxtmöjligheter. Dessutom tycker jag att den företagskultur som råder i Isolda liknar mina egna värderingar med mycket respekt och tillit till medarbetarna, säger Lars-Olof Zetterlund.

Isolda är en oberoende distributör som idag inte har ett direktavtal med HP. Något Lars-Olof inte ser som något negativt.

- Olika företag har olika roller. Rollen för en distributör är bland annat att erbjuda ett brett produktsortiment till sina kunder, och i den rollen måste man optimera sitt erbjudande så att man möter kundernas behov. Det finns naturligtvis en lång rad av både etablerade och nya företag med spännande produkter som passar Isolda och våra kunder. Ett fokusområde framöver är att öka tillväxttakten, både på befintligt produktsortiment och på en del nya områden. Jag bedömer att Isolda har stora möjligheter att möta de behov som våra kunder har för att de ska bli än mer framgångsrika i sina verksamheter.

Lars-Olof Zetterlund slutade på HP och startade egen verksamhet i slutet av 2009, där han helt kommer att ägna sig åt styrelsearbete i främst svenska företag.

Mer information

Henrik Osvald, Styrelseordförande Isolda, +41 79 518 16 24, henrik.osvald@isolda.se
Lars-Olof Zetterlund, Styrelsemedlem Isolda, +46 70 796 79 91, lars-olof.zetterlund@tele2.se


Om Isolda AB
Isolda erbjuder sortiment av tillbehör för IT-miljön. Vi finns i Kungsbacka, Göteborg, Jönköping och Stockholm. Idag är vi cirka 70 personer och omsätter cirka 860 miljoner SEK på den nordiska marknaden. Isolda har IT-branschens enda hämtlager för återförsäljare och deras kunder. I hämtlagret kan återförsäljare få lokal support och möjlighet att prova på produkter och tjänster innan beställning. Läs mer på www.isolda.se.