HP

HP utökar lagringsportföljen för att hjälpa företag att dra nytta av sin information

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 15:13 CEST

– HP gör idag sin största ILM-lansering någonsin, med lagringsprodukter, mjukvaror och tjänster som hjälper kunderna att bättre hantera och dra nytta av sin affärsinformation. De nya produkterna hjälper företag till snabbare arkivering och hämtning av information, ökar de anställdas produktivitet och förenklar säker hantering av kritiska kunduppgifter.

De nya och förbättrade produkterna utökar HPs redan breda erbjudande inom ILM (information lifecycle management). ILM-erbjudandet drar även nytta av HPs erfarenheter inom skrivarteknik och bildbehandling, persondatorer och ILM-tjänster.

– Med den här lanseringen visar HP sin styrka inom intelligent hantering av information. Våra produkter och tjänster hjälper kunderna att använda sin affärsinformation till att konkurrera. Även om datamängderna skjuter i höjden räcker det inte med att lagra informationen. Med smart lagring ges fördelar i konkurrensen som annars helt går förlorade, säger Jonas Alstermark, affärsområdeschef för datalagring på HP.

Nya produkter i HPs ILM-portfölj:
- HP StorageWorks Continuous Information Capture – en lösning för löpande lagring av information från databaser och applikationer som gör att man kan återskapa dokument och annan information oavsett när det behövs. Lösningen ger ett löpande skydd för dataförluster utan att påverka databasens eller applikationernas prestanda. Återläsningen är nära fyra gånger snabbare än traditionella lösningar.

- HP StorageWorks 200 Virtualization System – virtualiserar lagring i en heterogen miljö, vilket innebär att man får en effektivare lagringsmiljö genom högre nyttjandegrad och enklare administration.

- HP StorageWorks Reference Information Manager for Files – lagrar löpande filer som har sparats på PCs och filservrar med Windows. Med HP StorageWorks Reference Information Storage System (RISS) får kunderna en effektivare lagringsmiljö och bättre administration som förhindrar att redundant data lagras på ”sub-file” nivå.

- HP StorageWorks Application Recovery Manager – kan direkt återskapa Microsoft Exchange- och SQL-applikationsdatabaser om de har skadats eller förändrats på något oönskat sätt.

Förbättrade produkter i dagens lansering:
- HP StorageWorks Reference Information Storage System – en aktiv arkiveringslösning som hjälper kunderna att lagra, indexera och snabbt hämta referensinformation. RISS kan hämta information från en mängd källor. Sökning och hämtning går på några sekunder. Nya v.1.5 sänker kostnaden per terabyte med upp till 75 procent genom att ha högre lagringskapacitet i de så kallade ”smarta cellerna” och mellan tre och fem gånger bättre komprimering genom så kallad ”block single instancing”.

- HP StorageWorks Reference Information Manager for Databases – hanterar snabbt ökande datamängder genom att lägga över sällan använd information till en lättillgänglig arkivdatabas.

- HP OpenView Storage Data Protector – en skalbar säkerhetsprogramvara som automatiserar backup och återläsning från disk- och bandenheter. Nya version 6.0 minskar tid och kostnader för backup rejält genom möjligheten till full bakup av ”pekare”. Genom att göra konsoliderade incremental-backuper, slipper man helt att göra vanliga fullbackuper. HPs tjänster för backup och återskapning ger stöd vid implementering i såväl SAN som icke-SAN-miljöer.

Mer information: om HP StorageWorks:
www.hp.com/go/storageworks.

Kontaktpersoner:
Jonas Alstermark, affärsområdeschef för datalagring på HP Sverige, tel: 08-524 93 789
Anders Garberg, informationsdirektör på HP, tel: 08-524 904 00

Om HP
HP är en leverantör av tekniklösningar till konsumenter, företag och institutioner världen över. Företagets lösningar omfattar IT-infrastruktur, persondatorer och accessprodukter, globala tjänster, bildhantering och utskrifter. Fram till 31 januari, 2006, uppgick HPs omsättning, under de senaste fyra kvartalen, till 87,9 miljarder dollar. Mer information om HP finns på http://www.hp.se