HP

HP: virtualisering handlar om att ta tillvara på affärsmöjligheter, inte bara teknik

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:03 CEST

Stockholm den 5 september 2008 - HP släpper nu nya produkter, tjänster och lösningar för att förenkla implementering och hantering av virtualisering för att öka teknikens affärsnytta.

En europeisk undersökning som HP genomfört visar att även om 58 procent av svenska beslutsfattare inom teknik har implementerat virtualiseringsprojekt, har endast 36 procent av de tillfrågade företagen en långsiktig plan för administration och governance på plats.

Undersökningen visar att hela 72 procent av de tillfrågade svenska företagen i första hand ser virtualisering som en teknik, bara 28 procent ser virtualisering som ett värdefullt affärsverktyg.

- Svenska företag har i stor grad anammat virtualisering, men undersökningen tyder på att man fortfarande inte utnyttjar dess fulla potential. Virtualisering är ett kraftfullt steg för att transformera it. För att göra rätt måste man hantera och automatisera både fysiska och virtuella miljöer. HP har branschens bredaste portfölj för virtualisering, eftersom vi täcker allt från hantering av applikationer och drift, infrastruktur och klientarkitekturer, säger Jonas Alstermark, affärsområdeschef server och lagring på HP.

För HP handlar virtualisering om att ta bort de tekniska hindren som minskar virtualiseringens positiva inverkan på affärerna, och istället fokuserar man på hur applikationer och affärstjänster kan prestera bra oavsett var och hur de finns, hur de är kopplade till nätverket och hur de hanteras. Detta förenklar hanteringen av en kombinerad virtuell och fysisk värld och adresserar problemet med att fördela infrastrukturresurser i en organisation.

HPs nya produkter och tjänster stödjer företagets behov från datorn till datacentret. De sänker de operativa kostnaderna, minska risken i en heterogen miljö och frigör resurser som istället kan användas till att utveckla nya affärstjänster. Erbjudandena har tagits fram runt tre områden: att hantera applikationer och drift, att överkomma infrastrukturbarriärer och att maximera klientarkitekturer.

Hantering av applikationer och drift
HPs lösningar Business Service Management (BSM) och IT Service Management (ITSM) har stärkts med nya möjligheter att övervaka och stödja virtualisering för att kunna länka affärstjänster till de fysiska och virtuella resurser som levererar och hanterar dem. Detta leder till snabbare utrullning, lägre kostnader och snabbare problemlösning.


 • HP Operations Agent, HP Performance Agent och HP SiteScope har förbättrats med administrationsfunktioner för hypervisorer, inklusive möjligheten att samla data för att automatisera övervakning av händelser och tillgänglighet samt hantering av processer i heterogena infrastrukturer. • HP Network Node Manager i-series har uppdaterats för att kunna övervaka prestanda och tillgänglighet i nätverk som stödjer dynamiska virtualiserade miljöer. Detta gör det möjligt för kunder att proaktivt planera och övervaka nätverkskapacitet. • Den nya HP Asset Manager identifierar och hanterar virtuella inventarier och licenser, för att kunder endast ska behöva betala för licenserna de behöver. • Ett nytt strategiskt utvecklingssamarbete med Red Hat förenklar övervakningen och hanteringen av virtualiserade miljöer. • Nya och förbättrade HP Virtualization Support Services gör övergången till och den fortsatta hanteringen av ny virtualiseringsteknik smidig och reducerar samtidigt oplanerad nertid.Infrastruktur
Dagens infrastruktur skapades inte för att utnyttja virtualiseringens alla fördelar. De nya HP-erbjudandena har tagits fram för att sänka kostnader, minska risken för nertid och lösgöra resurser som kan utveckla och driva nya affärstjänster och på så sätt stödja tillväxt.


 • HP ProLiant BL495c virtualiseringsblad är världens första bladserver som tagits fram speciellt för virtuella maskiner. BL495c eliminerar de prestandaproblem virtualisering kan skapa vad gäller minne, datalagring och nätverksuppkoppling. • HP StorageWorks 4400 Scalable NAS File Services integrerar HP StorageWorks 4400 Enterprise Virtual Array, filservrar, hanteringsmjukvara och Microsoft Windows eller Linux-stöd för att virtualisera kopplingen mellan server och lagring. Lösningen sänker underhållningskostnaderna och minskar risken för dataförslust med avancerad replikeringsmjukvara. • HP-UX 11i V3 och HP Virtual Server Environment har blivit förbättrade för affärskritisk virtualisering med signifikant prestandaförbättring, automatiserad optimering, förbättrat skydd och förenklade hanteringsmöjligheter. • HP Virtualization Accelerator Services är nya, fördefinierade konsulttjänster för att planera, designa och implementera virtualiseringsprojekt.Klientarkitekturer
Företag kan använda sig av klientvirtualisering för att få större tillförlitlighet, säkerhet och förbättrad hantering. Detta minskar kostanden för klienthantering medan produktiviteten ökar.


 • De nya tunna klienterna HP t5630, t5545, t5540 and t5145 har HP DuraFinish som inte repas och erbjuder fler multimediafunktioner, förbättrade funktioner för sessionshantering och resursfördelning, bättre prestanda. • Bladarbetsstationen HP ProLiant xw460c med Graphics Expansion Blade stödjer många olika grafiska verktyg och har de senaste NVIDIA Quadro FX-grafikkorten. Detta ger en säkrare, mer lätthanterad bladarbetsstation. • Förbättringar av lösningen HP Virtual Desktop Infrastructure (VDI) inkluderar nya tjänster för planering och implementering. Tjänsterna avgör specifika VDI-behov kopplade till affärsvärde, så att kunden kan implementera rätt lösning. HP visar nu upp den nya HP VDI med Citrix XenDesktpo som tagits fram för att göra allt från mindre implementationer till stora utrullningar. • "Citrix Ready" bladdatorer och tunna klienter är nu certifierade för att användas inom Citrix XenDesktop-miljöer.Mer information om dagens lanseringar finns på www.hp.com/go/virtualization2008.

Mer information om HPs virtualiseringsmöjligheter, inklusive kundstudier finns på www.hp.com/go/virtualize.

För ytterligare information om den europeiska undersökningen, vänligen kontakta Jonas Alstermark enligt nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Alstermark, affärsområdeschef server & lagring HP Sverige, tel: 08-524 93789
Richard Lind, chef för HP Software i Sverige, tel: 08-524 96825
Magnus Janson, Produktchef för arbetsstationer på HP, tel: 08-524 945 40
Gunilla Lundqvist, marknadskommunikationschef HP Sverige, tel: 08-524 90 400,

Om HP
HP, världens största teknikföretag, erbjuder skrivare, datorer, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur som förenklar den tekniska upplevelsen för alla sina kunder, allt från hemanvändare till de största företagen. HP slutförde förvärvet av EDS den 26 augusti 2008. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på www.hp.se.

Vill du prenumerera på pressmeddelanden från HP via RSS, klicka här: www.hp.se/press/rss