Aprovix AB

HPV test är dubbelt så känsligt som cellprov när det gäller att upptäcka kvinnor med livmoderhalscancer

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 15:05 CET

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(09)70360-2/abstract

I dag publicerar den ansedda tidsskriften the Lancet en studie som jämför traditionellt cellprov med test för humant papillom virus (HPV). Studien, som är en av de största i sitt slag, visar att förstadium till livmoderhalscancer upptäcks mycket tidigare och hos fler kvinnor med HPV test jämfört med cellprov.

Hos kvinnor över 35 år, är HPV test en mycket mer effektiv metod än cellprov när det gäller att upptäcka förstadium till livmoderhalscancer. Hos yngre kvinnor ledde HPV test till en överdiagnostisering. 

 

Studien refereras av Vetenskapsradion i P1

  http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=4277&artikel=3379751

I Sverige har vi ännu inte infört HPV test i rutin – men det finns hemtest, www.qvintip.se

som man kan göra själv. 100 kvinnor i Sverige får varje år livmoderhalscancer trots att cellprovet varit negativt och inte visat på några cellförändringar. HPV test är betydligt mer känsligt.  

För mer information kontakta:

Lena Kajland Wilén, VD Aprovix AB

lena.kw@aprovix.com, 018-700 12 03, 0706-29 07 84

Fakta om Livmoderhalscancer 

 • Globalt är livmoderhalscancer den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor efter bröstcancer. Varje år insjuknar ca. 450 kvinnor i Sverige.
 • Sedan 1970-talet finns i Sverige en organiserad hälsokontroll för livmoderhalscancer. Kvinnor mellan 23 och 60 blir kallade till cellprovtagning vart tredje eller femte år. Varje år tas ca 700 000 cellprov i Sverige. Ca 160 000 kvinnor deltar inte i cellprovtagningen, trots kallelse.
 • HPV är ett sexuellt överförbart virus. Bland yngre kvinnor är HPV-infektion mycket vanligt, ofta läker infektionen ut av sig själv med hjälp av kroppens immunförsvar. Livmoderhalscancer orsakas (>99%) av en kronisk infektion med HPV.
 • Cellprov och HPV test analyserar olika saker. Traditionell cellprovtagning kan upptäcka cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer. Högrisk HPV test upptäcker infektion med högrisk HPV, vilket kan leda till cellförändringar och senare även till livmoderhalscancer. HPV test kan alltså upptäcka en ev. förhöjd risk att drabbas av livmoderhalscancer i ett tidigare skede än cellprov.
 • En retrospektiv studie visar att av alla kvinnor som insjuknar i livmoderhals-cancer hade 64% inte deltagit i den gynekologiska hälsokontrollen, 24% hade ett normalt cellprov och 11% hade cellförändringar vid den senaste kontrollen.

Referens: Screening-Preventable Cervical Cancer Risks: Evidence from a Nationwide Audit in Sweden; Andrae B. et al. Journal of the National Cancer Institute; May 2008. 

Så fungerar Qvintip

 • Kvinnan beställer Qvintip på www.qvintip.se
 • Efter genomfört hemtest skickas provet tillbaka till Aprovix.
 • Analys av provet genomförs på laboratorium
 • Några veckor efter att provet skickats in kommer ett provsvar. Om testet är positivt för högrisk HPV bör en uppföljning av läkare göras. 
 •  

  Om Aprovix

  Aprovix är ett medicintekniskt företag från Uppsala. Företaget har utvecklat Qvintip, en självprovtagningsmetod med HPV-analys för upptäckt av humant papillom virus (HPV), som kan orsaka livmoderhalscancer. Grundidén är att ge kvinnor bättre möjlighet att själva upptäcka en ökad risk för livmoderhalscancer. Aprovix erbjuder Qvintip till landstingen och direkt till kvinnor för att kunna förebygga livmoderhalscancer, rädda liv och spara resurser för samhället.

    

  Mer information om HPV och livmoderhalscancer: 

   

   

   

   

   

  Livmoderhalscancer går att utrota - ingen kvinna ska behöva drabbas!