AktieTorget

HQ AB ansluts till AktieTorget

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 14:29 CET

AktieTorget har godkänt HQ AB (publ) för upptagande till handel. Första handelsdag blir den 29 november 2010.

Den nytillsatta styrelsen i HQ AB har att, med fokus på tillvaratagande av aktieägarnas intressen, utreda de händelser och förhållanden som föranledde Finansinspektionen att den 27 augusti 2010 återkalla de myndighetstillstånd som för dotterbolaget HQ Bank utgjorde en grundläggande förutsättning för verksamhetens bedrivande samt om det efter utredningen visar sig att förutsättningar härför finns, också rikta ersättningsanspråk mot de ansvariga.

VD i HQ AB (publ) är Lennart Svensson och styrelseordförande är Leif Ljungholm.

Aktien kommer att handlas under kortnamnet HQ och ISIN-koden är SE0000622656. Antalet aktier uppgår till 27 925 280 stycken.

För mer information:

Leif Ljungholm, Styrelseordförande HQ AB (publ)
Telefon: 040-17 00 40
Hemsida: www.hqab.se

Ronny Westman, anslutningsansvarig AktieTorget
Telefon: 08 545 03 806