HQ Bank

HQ AB JUSTERAR ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV HQ AB SEK 99.999.970 EVIGT FÖRLAGSLÅN 29 DECEMBER 1999

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 16:56 CET

Detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, direkt eller indirekt, att distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag.

HQ AB JUSTERAR ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV HQ AB SEK 99.999.970 EVIGT FÖRLAGSLÅN 29 DECEMBER 1999

Enligt pressmeddelande den 9 januari 2007 och offentliggjord erbjudandehandling den 1 februari 2007 har HQ AB (”HQ”) erbjudit innehavarna av HQ AB SEK 99.999.970 evigt förlagslån 29 december 1999 (”Förlagslånet”) kontant betalning motsvarande 105 procent av nominellt värde (inklusive upplupen ränta till och med likviddagen) (”Erbjudandet”).

Styrelsen för HQ har idag beslutat att justera Erbjudandet, innebärande att innehavarna av Förlagslånet erbjuds kontant betalning motsvarande 106,5 procent av nominellt värde (inklusive upplupen ränta till och med likviddagen). Justeringen av Erbjudandet gäller för samtliga innehavare av Förlagslån, inklusive de innehavare som redan accepterat Erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar efter justering ca 105 procent av nominellt värde jämte rätt till upplupen ränta enligt Erbjudandet den 9 januari 2007. Övriga villkor för Erbjudandet gäller utan någon förändring.


Erbjudandet i sammandrag
- För Förlagslånet erbjuds 106,5 procent av nominellt värde kontant (inklusive upplupen ränta till och med likviddagen).
- Anmälningsperioden för Erbjudandet påbörjades den 5 februari och löper ut den 23 februari 2007.
- Likviddag beräknas bli den 5 mars 2007.
- Erbjudandehandling och anmälningssedel, har tidigare publicerats på HQ:s hemsida, www.hq.se.

För frågor, vänligen kontakta:
Patrik Enblad
Verkställande direktör
HQ AB (publ)
Tel 08-696 17 00

HQ utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

Huvudkontoret är beläget i Stockholm och antalet anställda är cirka 230 personer.

Företaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).