HQ Bank

HQ Bank förstärker fastighetskompetensen

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 08:58 CET

HQ Bank har rekryterat Peter Almström, tidigare Catella Corporate Finance. Tillsammans med den topprankade fastighets- och bygganalytikern Olof Nyström ska Peter etablera en förvaltningsorganisation för fastighetsrelaterade investeringsalternativ.

Peter Almström har varit verksam inom fastighetssektorn de senaste 25 åren, bland annat som chef för corporate finance avdelningen på DTZ Sweden och chef för fastighetsrådgivning inom Ernst & Young Sverige.

Tillsammans med HQ Banks topprankade fastighets- och bygganalytiker Olof Nyström ska Peter etablera fastigheter som ett nytt investeringsområde inom HQ Alternativa Investeringar.

”Jag är glad att vi har kunnat knyta till oss två så erfarna och kompetenta personer med lång och gedigen erfarenhet från den finansiella delen av fastighetsmarknaden, nu när vi avser att komplettera HQ:s erbjudande med olika fastighetsrelaterade investeringsalternativ”, säger Hans Hedström, chef för HQ Asset Management där HQ Alternativa Investeringar ingår.

HQ Alternativa Investeringar är en snabbt växande avdelning, med lösningar inom bland annat private equity, hedgefonder, företagsobligationer och snart också fastigheter. Syftet är att erbjuda kunden diversifiering av portföljen och därmed uppnå lägre risk och en jämnare avkastning.

”Den globala finanskrisen har medfört nya förutsättningar på fastighetsmarknaden och skapat behov av omstrukturering. Framtida avkastning förutsätter kassaflödes-tillväxt, vilket ställer nya och högre krav på investerare och fondförvaltare. Med vårt nya fastighetsteam kommer vi att vara väl rustade inom detta område”, säger Hans Hedström.


För ytterligare information:

Hans Hedström, chef HQ Asset Management, tel: 08-522 026 20
Peter Almström och Olof Nyström, tel: 08-696 17 00


HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Asset Management, Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på flera orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).