HQ Bank

HQ Bank noterar en ny börshandlad fond – NASDAQ 100™ ETF

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:21 CET

HQ Bank kommer från och med idag att notera NASDAQ 100™ ETF på Stockholmsbörsen. Fonden handlas i svenska kronor.

HQ Bank inledde tidigare i höst ett långsiktigt samarbete med NASDAQ OMX Stockholm AB med ambitionen att utveckla en serie ETF:er, med exponering mot olika marknader och tillgångsslag. Den aktuella fonden är den tredje i raden att noteras.

”Börshandlade fonder är morgondagens sparform. Att kunna erbjuda börshandlade fonder kompletterar vår verksamhet och ger en tydlig kundnytta. Ambitionen är att framöver lansera en familj ETF:er med exponering mot olika kapitalmarknader och tillgångsslag”, säger Mikael König, VD HQ Bank.

NASDAQ-100 index består av de 100 största icke-finansiella bolagen noterade på NASDAQ-börsen. Bland bolagen i det tekniktunga indexet finns bolag som Apple och Google. NASDAQ 100-index har, mätt i SEK, under 2009 avkastat cirka 37 procent, att jämföra med S&P 500 som avkastat 15 procent.

En börshandlad fond kallas även ETF (Exchange Traded Fund). Det är en fond som kombinerar den inbyggda riskspridningen från fondformatet med aktiens snabba handel. Fondandelarnas likviditet säkerställs av att marknadsgaranter ställer köp- och säljpriser. Fonden är en svensk värdepappersfond som förvaltas av HQ Fonder Sverige AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael König, VD HQ Bank tel: +46 (8) 696 17 00

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på sex orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).